Przyjrzyjmy się korzyściom płynącym z RPA – tłumaczą eksperci MINDBOX

Przyjrzyjmy się korzyściom płynącym z RPA – tłumaczą eksperci MINDBOX

Robotic Process Automation to technologia, która już od dobrych kilku lat usprawnia procesy biznesowe przedsiębiorstw stawiających na automatyzację. O tym, że w automatyzację warto inwestować wiedzą wszyscy. Ale jakie konkretne korzyści niesie za sobą wprowadzenie technologii RPA w swojej firmie?

Wzrost wydajności całego przedsiębiorstwa

Wydajność realizacji procesów biznesowych to jeden z kluczowych czynników, który determinuje ogólną kondycję firmy i jej skuteczność. Wdrożenie narzędzi RPA umożliwi przejęcie najdłuższych i najbardziej żmudnych procesów, zwalniając tym samym z obowiązku pracownika, który spędzał wiele godzin na wykonywaniu tych czynności. 

Co zatem z pracownikiem, który został oddelegowany z takiej pracy? Może zająć się bardziej kreatywną i angażującą pracą. Firma, dzięki zastosowaniu RPA może z powodzeniem wprowadzić więcej procesów lub zwiększyć wolumen realizacji już istniejących procesów, co z pewnością wpłynie na ogólną efektywność całego zespołu.

Zwiększona kontrola nad redukcją kosztów procesu

Robotic Process Automation wdrożone ze wsparciem https://mindbox.pl/pl/ to redukcja kosztów w organizacji. Jeśli proces może być obsługiwany przez robota, oznacza to, że będzie on wykonywał pracę o równej jakości, w błyskawicznym czasie bez potrzeby angażowania rezerw pieniężnych w potencjalne problemy związane z błędem pracownika, chwilową niedyspozycją, która może sparaliżować cały proces lub tworzyć wąskie gardło.

Robot realizujący konkretne czynności w ramach procesu nie musi odpoczywać, nie poprosi również o podwyżkę. To sprawia, że kwestia planowania finansowego staje się znacznie bardziej przejrzysta. To z kolei pozwala na stopniowe redukowanie kosztów prowadzenia działalności.

Gwarancja ciągłości procesu biznesowego

W wielu procesach, szczególnie tych dotykających obszaru produkcji, wąskie gardła i chwilowe przestoje są największą determinantą rosnących kosztów i paraliżu całego procesu. Takie przestoje mogą mieć wiele źródeł. Urlop na żądanie pracownika, urlop zdrowotny, błąd ludzki spowodowany zbyt długim wykonywaniem jednej czynności.

Wdrażając technologię RPA, jesteśmy odporni na takie losowe sytuacje, które w krytycznych momentach mogą przewrócić zwykły dzień w firmie do góry nogami. Oprogramowanie może pracować niestrudzenie 24 godziny na dobę, bez potrzeby odpoczynku. To daje nam gwarancję utrzymywania ciągłości procesu biznesowego bez względu na dzień tygodnia czy porę dnia. Oczywiście bardzo ważne jest, by proces zautomatyzowany był odpowiednio dostosowany do pracy robota – nie może on wymagać rozwiniętej decyzyjności. Jeśli czynność w ramach procesu jest jednorodna pod względem ścieżki, technologia doskonale sprawdzi się w praktyce.

Większe zaangażowanie pracowników

Paradoksalnie, wdrożenie automatyzacji w firmie może zwiększyć zaangażowanie całej kadry pracowniczej. Jakim cudem? Przecież powszechnie mawia się, że roboty zabierają pracę ludziom, pozostawiając ich bez pracy i środków do życia.

Dobrze zarządzana firma w dzisiejszych czasach potrzebuje pracowników nie tylko do pracy powtarzalnej, ale też projektowej. Jeśli zastąpimy pracownika robotem, ten może być oddelegowany do innej, ciekawsze i bardziej odpowiedzialnej pracy. Im bardziej odpowiedzialne stanowisko i zadania, tym pracownik charakteryzuje się wyższym poziomem zaangażowania, ale i lojalności wobec pracodawcy.

Możliwości rozwoju technologii RPA i wykorzystania go w innych procesach

Gdy system klasy RPA zostanie już wdrożony, z łatwością można go zastosować w innych procesach, dotąd niezautomatyzowanych.

Z pewnością na samym początku kierownictwo będzie chciało zweryfikować, czy technologia sprawdzi się w praktyce, a także czy przyniesie przewidziane efekty. Jeśli tak, kolejne próby zautomatyzowania innych procesów przebiegają znacznie szybciej, czy to przy wykorzystaniu dokładnie takiej samej logiki systemu, czy to z pomocą konsultantów, którzy już wiedzą, jaka jest specyfika firmy i znacznie sprawniej dostosują technologie RPA do realnych potrzeb organizacji.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy