Kiedy przypadają optymalne terminy siewu ozimin?

Kiedy przypadają optymalne terminy siewu ozimin?

Optymalny termin siewu ozimin ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, a to z kolei wpływa na wielkość i jakość osiąganych plonów. W Polsce najwcześniej wysiewany jest rzepak ozimy, następnie jęczmień, żyto, pszenżyto i pszenica. Ze względu na różny układ warunków klimatycznych w naszym kraju kalendarz siewu ozimin jest zróżnicowany, a optymalny termin siewu ozimin jest inny w zależności od regionu uprawy.

Optymalny termin siewu – kiedy przypada?

Najwcześniej spośród wszystkich ozimin wysiewany jest rzepak ozimy. Ze względu na krótki okres wegetacji oziminy najwcześniej wysiewa się na północno-wschodnich krańcach Polski. Termin siewu rzepaku ozimego w tym regionie przypada na 5- 15 sierpnia. Podobnie jest w przypadku siewu zbóż ozimych, gdzie jęczmień ozimy i żyto ozime wysiewa się w terminie 5-15 września, a pszenżyto i pszenicę 5-20 września. W południowo-wschodniej, centralnej i północnej części kraju rzepak wysiewany jest w terminie 10-25 sierpnia; termin siewu zbóż przypada na 10-18 września dla jęczmienia ozimego, 10-25 września dla żyta ozimego, 10-25 września dla pszenżyta, zaś w przypadku pszenicy ozimej 10-25 września. Ze względu na dłuższy okres wegetacji oziminy najpóźniej wysiewa się na zachodnich i południowo-zachodnich krańcach Polski. Siewy rzepaku ozimego przypadają tam w terminie 20-30 sierpnia. Jęczmień ozimy wysiewa się w tym regionie w terminie 16-20 września, natomiast żyto 20- 30 września. Na zachodzie kraju pszenżyto i pszenicę wysiewa się od 15 września do 1 października,  a od 20 września do 5 października na Nizinie Śląskiej i nizinach nadmorskich. Należy pamiętać, że podane terminy są umowne. Termin siewu zależy również od wyboru odmiany, jak również warunków glebowo-klimatycznych. Odmiany mieszańcowe zwykle wysiewa się kilka dni później niż odmiany populacyjne. Na rynku dostępne są również odmiany, które tolerują przyspieszone lub opóźnione terminy siewu. W okresie jesiennym mogą wystąpić zbyt obfite i przedłużające się opady, jak również susza, które uniemożliwiają wykonanie siewu w optymalnym terminie.

Czy warto zachować optymalny termin siewu?

Optymalny termin siewu jest ważny dla rozwoju i wzrostu roślin, a w konsekwencji plonu. Od terminu siewu zależy bowiem przyrost biomasy i odpowiednia powierzchnia asymilacyjna czy rozwój sytemu korzeniowego. Zbyt wczesny termin siewu może powodować, że przyrost biomasy będzie zbyt duży, szczególnie podczas długiej i ciepłej jesieni. Prowadzi to do zbytniego zagęszczenia łanu, zwiększenia podatności na wyleganie oraz porażenie przez choroby i atak ze strony szkodników. W zbyt wybujałych łanach zmniejsza się także zimotrwałość. W plantacjach takich częściej występują niedobory składników pokarmowych. W uprawie rzepaku ozimego często wymagany jest dwukrotny zabieg regulacji pokroju roślin. Natomiast opóźniony termin siewu może spowodować, że system korzeniowy nie będzie odpowiednio rozwinięty. Zbyt mała powierzchnia asymilacyjna może spowodować to, że roślina nie zgromadzi odpowiedniej ilości cukrów, co wpływa zarówno na zimotrwałość, jak i zdolności regeneracyjne. Warto również pamiętać, że oziminy budują plon już jesienią. Rozwój rzepaku ozimego przed zimą zależy od wartości i rozkładu sumy aktywnych dobowych temperatur. Są one niezbędne do uformowania przez roślinę silnej rozety o dobrze wykształconych 8-10 liściach. Prawidłowo wykształcona rozeta zdolna jest do wytworzenia dużej ilości związków pędów bocznych oraz grubego korzenia palowego.  Podobnie jest w przypadku zbóż ozimych, które należą do roślin dnia długiego i fazę generatywną rozpoczynają po przyjęciu określonej liczby godzin świetlnych. Długość dnia ma więc wpływ na morfogenezę, decyduje o krzewistości ogólnej i produkcyjnej. Rośliny z opóźnionych terminów siewów gorzej się krzewią i wykształcają mniej rozkrzewień mocnych. Pszenżyto i pszenica może kontynuować krzewienie w okresie wiosennym, niemniej jednak rozkrzewienia wiosenne są słabsze niż te wytworzone jesienią. Ilość mocnych rozkrzewień decyduje o wielkości plonu.

Źródło: https://agroprofil.pl/uprawa/termin-siewu-ma-znaczenie-kiedy-siac-zboza-ozime/

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy