PSYCHOTEST: Czy umiesz gospodarować czasem

PSYCHOTEST: Czy umiesz gospodarować czasem

Czas jako jedno z nielicznych dóbr rozdzielony jest sprawiedliwie – każdy w ciągu doby ma do dyspozycji 24 godziny. Poniżej znajdą Państwo stwierdzenia związane z zarządzaniem czasem. Do każdego należy dobrać jedną, najbliższą Państwu możliwość.

1. Uważam, że przerwy w pracy są:
a stratą czasu
b potrzebne do sprawnego działania
c niezbędne i powinny być jak najdłuższe

2. Zanim przystąpię do realizacji powierzonych mi zadań…
a dokładnie definiuję cel działania
b zanim? Od razu zabieram się do pracy
c nie zakładam niczego z góry

3. Zdarzenia w moim życiu…
a zawsze są efektem moich działań
b nie sądzę, bym miał(a) wpływ na to, co mnie spotyka
c życie mnie nie zaskakuje, choć liczę się z nagłymi wypadkami

4. W sytuacji nadmiaru obowiązków…
a zarywam noc, bo i tak nikt nie zrobi niczego lepiej ode mnie
b wiem, z kim mogę się podzielić obowiązkami
c nadmiaru? Zawczasu zrzucam pracę na innych

5. Gdy znajomy prosi mnie o czasochłonną przysługę…
a nie potrafię odmówić
b jeśli nie koliduje to z moimi planami, czemu nie
c odmawiam, bo może wyskoczy mi coś ważniejszego

6. Staram się spotykać ze znajomymi, wyjść do kina, teatru itd.
a w ustalonych wcześniej terminach
b pięć dni pracy, w weekend szkolenie, gdzie czas na rozrywki?
c najczęściej jak się da, nawet kosztem obowiązków

7. W ciągu doby…
a najważniejsze prace wykonuję w czasie mojej największej wydajności
b pracuję, nie zwracając uwagi na mój zegar biologiczny
c zajmuję się tym, na co w danej chwili mam ochotę

8. Moje cele są:
a realne i znam termin ich realizacji
b lubię marzyć i wiem, że kiedyś większość z nich osiągnę
c przyszłość jest zbyt niepewna, by wyznaczać sobie jakieś cele

9. Duża ilość obowiązków sprawia, że…
a zrobię wszystko, ale później nie mam na nic siły
b czuję się przytłoczony(a) i nie wiem, w co ręce włożyć
c działam skutecznie i czuję się jak ryba w wodzie

10. W każdej pracy są zadania priorytetowe i drugorzędne…
a ale w mojej wszystko jest ważne
b mam tego świadomość i przede wszystkim wykonuję te najważniejsze
c robię to, co akurat jest do zrobienia

11. W gospodarowaniu swoim czasem…
a wspomagam się kalendarzem itp.
b wszystko pamiętam
c żyję chwilą

12. Kiedy coś robię…
a wykonuję wszystko perfekcyjnie, choć zajmuje mi to więcej czasu
b najbardziej przykładam się do spraw istotnych
c stawiam na ilość, a nie na jakość

Przyznaj sobie 1 punkt za odpowiedzi: 1 b; 2 a; 3 c; 4 b; 5 b; 6 a; 7 a; 8 a; 9 c; 10 b; 11 a; 12 b.

Wyniki
Poniżej 5 pkt
Życie może być dla Ciebie pasmem niespodziewanych zwrotów akcji. Czasem przyjemnych, czasem nie. Nie przykładasz wagi do planowania i ustalania priorytetów. Może żyjesz, chwytając chwilę, a może jest to wynik nieznajomości zasad gospodarowania czasem.

od 5 do 8 pkt
Przeciętnie radzisz sobie z presją czasu. W standardowych sytuacjach zapewne nie masz większych problemów z ułożeniem zadań. Jednak w nagłych sytuacjach lub przy nadmiernym obciążeniu pracą możesz mieć kłopot z racjonalnym gospodarowaniem czasem.

Powyżej 8 pkt
Najprawdopodobniej świetnie radzisz sobie z obowiązkami zarówno zawodowymi, jak i prywatnymi. Masz świadomość, co jest dla Ciebie najważniejsze i jakie są Twoje cele. Jesteś osobą elastyczną i potrafisz rozsądnie zrównoważyć obowiązki i przyjemności.

Co zrobić, jeżeli test wyszedł kiepsko

Zasady ułatwiające efektywne zarządzanie czasem

1. Niezbędne jest, abyś wiedział(a):
* czy Twój cel jest realny (przy posiadanych umiejętnościach, narzędziach itp.),
* jakie są etapy pozwalające osiągnąć końcowy efekt,
* jakie są kryteria osiągnięcia sukcesu,
* jaki jest termin końcowy; pozwoli to rozplanować czynności w całym odcinku czasu.

2. Określ elementy, które są Twoimi złodziejami czasu. Mogą to być spotkania, przerywanie pracy telefonami, zadania, które należało powierzyć komuś innemu, brak zdecydowania, niejasne zadania i priorytety, nieumiejętność powiedzenia nie, bałagan na biurku, nałogi. Poznaj je i naucz się ich unikać.

3. Elastyczność jest niezbędna, dlatego
* 60% czasu przeznaczonego na wykonanie zadania dokładnie zaplanuj,
* 20% przeznacz na różne okazje i możliwości działania, jakie się pojawią,
* 20% zostaw na nieprzewidziane wydarzenia.

4. Powinieneś posiąść sztukę mówienia nie w sposób nieurażający drugiej strony.

5. Planuj na piśmie. Zapisując zadania, masz pewność, że o żadnym z nich nie zapomnisz. Przyglądając się pisemnej wersji planów, możesz precyzyjniej je uporządkować i określić Twój budżet czasu.

6. Poznaj siebie – planuj działania zgodnie z własnymi możliwościami fizjologicznymi. Sprawy najważniejsze realizuj w okresie maksymalnej wydajności.

7. Pamiętaj o przerwach w pracy. Są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania i powodują, że nie tracisz możliwości koncentracji.

Wydanie: 2004, 27/2004

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy