Pytania i odpowiedzi do PIT-28

Pytania i odpowiedzi do PIT-28

Do rozliczenia deklaracji podatkowej PIT-28 zostało niewiele czasu – podatnicy powinni rozliczyć się do końca tego miesiąca. Luty jest miesiącem krótkim, i co prawda w 2021 roku kończy się w niedzielę, przez co do rozliczenia PIT-28 za 2020 rok doliczyć można jeden dodatkowy dzień (do 1 marca 2021) roku, nie mniej jest to nadal bardzo mało czasu do rozliczenia PIT w porównaniu do innych deklaracji. Do tego wszystkiego warto zauważyć, że deklarację przygotowuje się co prawda później niż jeszcze kilka lat temu (PIT-28 był wcześniej rozliczany do końca stycznia), ale nadal pozostaje jedną z pierwszych deklaracji podatkowych przygotowywanych na początku roku. Dlatego już teraz konieczne jest warto odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania podatników.

Kto może skorzystać z PIT-28?

Formularz PIT-28 został skierowany tylko do osób fizycznych, które osiągają przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opisane w ustawie o z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ryczałtowcem może być osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną w formie ryczałtowej, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej opodatkowanej ryczałtowo oraz osoba osiągająca przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Deklarację należy przygotować w formie indywidualnej, nie ma możliwości rozliczania takich przychodów łącznie z małżonkiem.

Kiedy składa się deklarację PIT-28?

Tak jak wspomniano już na wstępie zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na druku formularza PIT-28 należy złożyć w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to zgodnie z zasadami ordynacji podatkowej ulega przedłużeniu – za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. W przypadku tego roku, deklarację PIT-28 należy więc złożyć do 1 marca 2021 roku (ponieważ ostatni dzień lutego wypada w niedzielę).

Ile wynosi podatek ryczałtowy rozliczany na PIT-28?

W zakresie przychodów z tytułu najmu (czyli jednego z najpopularniejszych podstaw rozliczenia PIT-28) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł. Ustawodawca przewidział również inne stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na przykład od osiąganych przychodów w zakresie wolnych zawodów 17%, za niektóre usługi 15%, za zakup i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 10%, za niektóre rodzaje handlu, usług i gastronomii 3,0% oraz 2% dla przychodów określonych w art. 6  ust. 1 d (opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym). Dokładne stawki ryczałtu można sprawdzić bezpośrednio w tekście ustawy – art. 12 ustawy.

Należy pamiętać, że aby skorzystać z tej wysokości opodatkowania podatnik powinien wcześniej (w ciągu roku podatkowego) odpowiednio zdecydować się na opodatkowanie na zasadach ryczałtu.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy