Rok pełen wyzwań

Rok pełen wyzwań

Daleka Bruksela bliska ludziom

Koniec roku to czas szeroko pojętych podsumowań. Także Krystyna Łybacka, posłanka do Parlamentu Europejskiego, kolejny już raz w połowie grudnia publikuje sprawozdanie z roku swojej pracy. Tegoroczne zestawienie podzielone zostało na dwie części. Pierwsza odnosi się do aktywności pani poseł na forum Parlamentu Europejskiego, druga natomiast opisuje wszystkie aspekty jej działalności krajowej. W sprawozdaniu obok informacji statystycznych, prezentujących np. liczbę wystąpień parlamentarnych (74) czy też pytań parlamentarnych (34), dostępny jest także szczegółowy przegląd dziedzin, którymi zajmuje się europosłanka Łybacka.

Czytelnik ma okazję poznać działalność Krystyny Łybackiej na forum parlamentarnej Komisji Kultury i Edukacji, jej zaangażowanie w proces oceny unijnego programu Erasmus+, inicjatywy podejmowane na rzecz upowszechniania idei wolontariatu europejskiego czy też przeczytać o konferencjach zorganizowanych z myślą o tworzeniu lepszych perspektyw rozwojowych dla europejskich studentów. Dopełnieniem części parlamentarnej sprawozdania jest zestawienie najważniejszych raportów, opinii, oraz wystąpień europosłanki. W części krajowej sprawozdania znalazły się opisy inicjatyw kierowanych do dzieci, młodzieży i studentów, a także do seniorów, dla których pani poseł przygotowała wiele różnorodnych działań aktywizujących. Nie zabrakło również informacji o organizowanych dla przedsiębiorców i osób indywidualnych szkoleniach dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych, konsultacjach prawnych, wyjazdach studyjnych do Parlamentu Europejskiego i wielu innych propozycjach skierowanych do mieszkańców całej Wielkopolski.

Z publikacji dowiadujemy się także o wielu innych formach aktywności pani poseł, w tym również o interwencjach kierowanych do przedstawicieli polskiego rządu, a dotyczących m.in. kwestii leczenia pacjentów chorych na mukowiscydozę, zmian w systemie podstawowej opieki zdrowotnej czy też pieniędzy na działalność ośrodków adopcyjnych. Zapytana o opublikowane sprawozdanie europosłanka Krystyna Łybacka podkreśla, że kończący się rok był dla niej czasem niezwykle aktywnym i pełnym wyzwań. – Cieszę się, że dzisiaj, podsumowując minione 12 miesięcy, mogę podziękować wszystkim osobom za okazane wsparcie i pomoc, dzięki którym udało się w tym czasie urzeczywistnić tak wiele inicjatyw. Pozwolę sobie również skorzystać z okazji i przekazać wszystkim Czytelnikom tygodnika PRZEGLĄD, a także całej redakcji najlepsze życzenia, by zbliżające się święta Bożego Narodzenia były czasem przepełnionym serdecznością rodzinnych spotkań, a nadchodzący Nowy Rok obfitował w same szczęśliwie spełnione dni.

Wydanie: 51/2016

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy