ROR, konta i lokaty

Nawet niewielkie kwoty warto odkładać na koncie oszczędnościowym
Gdy my jesteśmy na emeryturze, nasze pieniądze powinny nadal pracować i zarabiać, a przynajmniej nie tracić na wartości. Pomoże w tym prawidłowo dobrany rachunek bankowy. Jeśli często wypłacamy pieniądze z banku, to najlepiej trzymać je na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. ROR mają charakter bieżący – bez ograniczeń, w każdej chwili dysponujemy gromadzonymi na nich środkami. Ich oprocentowanie jest symboliczne, może wynosić zaledwie 0,01%, co oznacza, że nasze pieniądze faktycznie tracą na wartości. Biorąc jednak pod uwagę, że na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym znajdują się krótko i zwykle nie są to większe kwoty, nie ma to istotnego znaczenia.
Wyżej oprocentowane, realnie w granicach inflacji, czyli do ok. 4%, są konta oszczędnościowe. Pieniądze z takiego konta możemy podjąć w dowolnym momencie, nie tracąc oprocentowania chroniącego wartość naszych depozytów. Najczęściej jednak tylko pierwsza wypłata w miesiącu jest darmowa, za kolejne trzeba płacić. Bank może również zażądać od nas stałego zasilania konta ustalonymi wpłatami i systematycznego dokonywania przelewów na określone sumy. Oczywiście oprócz tego na konta oszczędnościowe możemy wpłacać pieniądze w każdej chwili, powiększając gromadzony kapitał.
Jeszcze wyższe oprocentowanie – ok. 5% – można uzyskać, zakładając lokaty terminowe, na których przechowuje się pieniądze przez określony czas. Jeśli jednak podejmiemy je przed terminem, odsetki przepadną.
Banki podają w ofertach nominalne oprocentowanie kont i lokat. Trzeba jednak pamiętać, by odjąć od tego podatek od zysków kapitałowych, czyli odsetek, no i porównać oferowane oprocentowanie ze stopą inflacji. Najlepiej więc – choć to pracochłonne – porównać oferty kilku banków, choćby dzwoniąc na ich infolinie. Uzyskamy w ten sposób wiedzę znacznie bardziej obiektywną, niż gdybyśmy korzystali z porównywarek internetowych.

Bezpiecznie jak w banku
Pieniądze powierzone przez nas bankom działającym w Polsce są bezpieczne. Podlegają one ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, tworzonego z obowiązkowych wpłat dokonywanych przez banki. Nie ma zatem bankowych kont mniej czy bardziej bezpiecznych. Depozyty przechowywane w jednym banku są chronione w 100% do równowartości 100 tys. euro. Jest to jednolita gwarancja obowiązująca w całej Unii Europejskiej.
Gdy upadnie jakiś bank, wypłata pieniędzy rozpoczyna się w momencie formalnego zawieszenia jego działalności przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku. Depozyty wypłacane są w złotych także wtedy, gdy ktoś przechowywał na rachunku waluty obce. Dla osób spłacających kredyty ważne jest to, że wypłacana będzie cała kwota zgromadzonych w banku środków, do wysokości limitu gwarancyjnego – bez pomniejszania o wartość kredytów zaciągniętych w danym banku. Bankowy Fundusz Gwarancyjny musi przekazać pieniądze uprawnionej osobie w terminie najwyżej 30 dni roboczych. Klient upadłego banku na ich odebranie ma pięć lat.

Wydanie:

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część III

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy