Specjaliści od turystyki zapraszają

Specjaliści od turystyki zapraszają

Jeżeli masz świadectwo dojrzałości lub dyplom licencjata czy inżyniera, chcesz zdobyć wiedzę oraz doświadczenie, które ułatwią ci start do ciekawej pracy w turystyce, rekreacji, hotelarstwie i gastronomii, wybierz Wyższą Szkołę Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki przy ulicy Chodakowskiej 50 w Warszawie.

Zatroszczą się o Twój sukces

Znajdziesz się na przyjaznej uczelni, z dobrymi warunkami do nauki. Spotkasz tu wybitnych wykładowców i praktyków, którym zależy na twoim sukcesie. Dbają oni, by zajęcia były ciekawie prowadzone, powiązane z wiedzą praktyczną, pozwalającą studentom dodatkowo lepiej przygotować się do przyszłej pracy.
W trosce o studenta władze uczelni zabiegają o jak najlepsze wyposażenie techniczne, dydaktyczne i szkoleniowe szkoły oraz o to, by wszystkie zajęcia odbywały się na terenie uczelnianego kampusu przy ulicy Chodakowskiej 50.

Po arabsku i na migi

Wysoki poziom nauczania języków obcych, których student ma aż siedem do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański i arabski), zapewnia uczelniana kadra lektorów WSHGiT w działającym na uczelni Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Ponadto prowadzone są tu też zajęcia z języka migowego.
Działające w WSHGiT Biuro Karier oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej dokonują właściwego doboru praktyk dla naszych studentów, które odbywają się w kraju i za granicą. Od 2006 r. zagraniczne praktyki studenckie w krajach Unii Europejskiej będą finansowane przez program Leonardo da Vinci.

Czy leci z nami pilot?

Uczelnia organizuje kursy i szkolenia umożliwiające zdobycie uprawnień wychowawcy i opiekuna wypoczynku dzieci i młodzieży oraz pilota i przewodnika wycieczek krajowych i zagranicznych. Umożliwia to naszym studentom znalezienie ciekawej pracy wakacyjnej.
Ważnym elementem realizowanego programu nauczania na kierunku turystyka i rekreacja są uczelniane obozy turystyki kwalifikowanej prowadzone w szkolnych ośrodkach w górach i na Mazurach.
Studenci w ramach dodatkowych zajęć mogą rozwijać swoje zainteresowania w uczelnianych agendach, takich jak np.: Samorząd Studencki, Uczelniany Klub AZS, Koło Polskiego Zrzeszenia Hoteli, Biuro Karier oraz koła naukowe itp.

Wszystko w jednym miejscu

Uczelniana biblioteka z lektorium oferuje studentom dostęp do kilkunastu tysięcy fachowych woluminów książkowych oraz do aktualnej prasy krajowej i zagranicznej.
Nasi studenci mają bezpłatny dostęp do Internetu w pracowniach komputerowych i w bibliotece.
Zapewniamy im również fachową opiekę medyczną i socjalną.

Wpadnij do nas

Są to tylko niektóre atuty szkoły, zmierzającej szybkim krokiem do realizacji zadań procesu bolońskiego dla uczelni. Dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do studiowania w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki na trzyletnich studiach licencjackich i dwuletnich magisterskich studiach uzupełniających na kierunku turystyka i rekreacja. Z pośród wielu specjalności (obsługa ruchu turystycznego, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia, marketing, zarządzanie i reklama w turystyce, agroturystyka i innych związanych z turystyką, rekreacją, hotelarstwem i gastronomią) studenci indywidualnie wybierają specjalność studiowania.
Nauka odbywa się w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Zapisy na rok akademicki 2005/2006 będą trwały do wyczerpania miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, które odbywają się w siedzibie uczelni przy ulicy Chodakowskiej 50, w Biurze ds. Rekrutacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30 i w soboty w godz. 8.30-13.00.
Każdy zainteresowany, który odwiedzi naszą uczelnię, otrzyma w Biurze Rekrutacji wszelkie informacje o działalności naszej szkoły oraz gadżety związane z uczelnią.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 473-88-31, 473-89-61, 818-15-08, 818-69-54, na stronie: www.wshgit.waw.pl i za pomocą poczty e-mail: wshgit@wshgit.waw.pl.
Zapraszamy na dni otwarte uczelni:
– dla kandydatów na studia licencjackie: 2 i 16 czerwca, o godz. 14.00;
– dla kandydatów na studia uzupełniające magisterskie: 1, 15 i 22 czerwca o godz. 17.00 przy ul. Chodakowskiej 50, 03-816 Warszawa.

Wydanie: 21/2005

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy