Szkolenie online czy stacjonarne?

Szkolenie online czy stacjonarne?

Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, czy szkolenie online może być równie efektywne jak szkolenie stacjonarne, realizowane w sali szkoleniowej, z bezpośrednim kontaktem z trenerem i innymi uczestnikami. W naszym artykule rozważamy za i przeciw szkoleniu online, podkreślamy różnice i podpowiadamy, kiedy wybrać szkolenie online, a kiedy stacjonarne.

Co to jest szkolenie?

Zacznijmy jednak od odpowiedzi czym jest szkolenie oraz czym szkolenie różni się od zdobywających popularność kursów.

Definicja szkolenia mówi, że szkolenie to cykl wykładów poświęconych określonemu tematowi, którego celem jest przekazanie wiedzy, podniesienie poziomu kompetencji teoretycznych i praktycznych.

Na rynku obok szkoleń funkcjonuje cały szereg różnych programów rozwojowych i wydarzeń pokrewnych do szkolenia, a jednym z najpopularniejszych są kursy. Czym kursy różnią się od szkolenia? Kursy pomyślane zostały przede wszystkim o osobach, które dopiero zaczynają swoją przygodę w danej dziedzinie czy tematyce, gdy szkolenie może być skierowane zarówno do osób początkujących, jak i zaawansowanych w danej tematyce. Szkolenie z reguły jest znacznie krótsze, gdyż koncentruje się na ściśle określonej tematyce, podczas gdy kurs stara się przekrojowo przedstawić daną dziedzinę i wymaga znacznie więcej czasu. Od pewnego czasu różnica między szkoleniem i kursem zaciera się i nazwy te stosowane są zamiennie.

Szukając zarówno szkoleń, jak i kursów, w tym szkoleń internetowych, szkoleń online warto skorzystać z baz szkoleń. Jedną z baz szkoleń stacjonarnych i szkoleń online znajdziemy na https://eventis.pl/szkolenia.

Szkolenia online, szkolenia internetowe

Szkolenia online czy też szkolenia internetowe to rozmaitego typu programy rozwojowe realizowane za pośrednictwem sieci Internet. Dlaczego używamy słów „program rozwojowy”, a nie na przykład „spotkanie”? Nie każde szkolenie online oznacza spotkanie – niektóre ze szkoleń online nie są realizowane na żywo, ale w tzw. formule on demand. Oznacza ona, że uczestnik szkolenia otrzymuje dostęp do specjalnej strony internetowej, na której znajdzie materiały szkoleniowe w postaci nagrań wykładów, prezentacji, materiałów do zapoznania się, quizów itp. W trakcie takiego szkolenia nie mamy jednak bezpośredniego kontaktu z prowadzącym i innymi uczestnikami, a wykłady nie są interaktywne, ale mają postać uprzednio nagranych wystąpień. Tego typu szkolenie online ma swoje ograniczenia. Jeśli natrafimy w trakcie szkolenia na trudną partię materiału musimy radzić sobie samodzielnie, gdyż nie mamy komu zadań pytania czy uzyskać indywidualnych konsultacji. Udostępniane w tego typu szkoleniach czaty czy fora internetowe pozwalające zadać pytanie rzadko stanowią realną pomoc, gdyż odpowiedź przychodzi po czasie i często jest ogólnikowa.

Z tego też powodu coraz większą popularnością cieszą szkolenia on line prowadzone na żywo. Tego typu szkolenie internetowe ma z góry ustaloną datę i godziny realizacji zajęć, a uczestnicy logują się do wirtualnej sali szkoleniowej w programach do wideokonferencji na żywo, np. Microsoft Teams, Zoom czy Webex. Tego typu szkolenia on line pozwalają na bieżąco prowadzić dyskusję grupową, dzielić się doświadczeniami z innymi uczestnikami, a w przypadku trudnych kwestii zatrzymać się i poświęcić im więcej czasu. Program szkolenia online realizowanego na żywo jest więc dużo bardziej elastyczny i możliwy do dostosowania do potrzeb uczestników. Szkolenie on-line pozwala też uzyskać indywidualne konsultacje z prowadzącym.

Czy szkolenie online może być równie efektywne jak szkolenie stacjonarne?

Nie od dzisiaj wiadomo, że skoncentrowanie uwagi na materiale szkoleniowym na 8 godzin dziennie jest nie lada wyzwaniem. Wyzwanie to staje się jeszcze większe, gdy zajęcia prowadzone są online. Dlatego w celu zapewnienia efektywności szkolenia internetowego niezbędne jest jego dostosowanie do tej formy prowadzenia zajęć.

Dostosowanie to obejmuje takie techniki jak dzielenie materiały szkoleniowego na mniejsze porcje, stosowanie przerywników w nauce na relaksację wzroku i umysłu, wzbogacanie szkolenia o quizy i testy, dzielenie grupy szkoleniowej na podgrupy i pokoje, używanie wspólnej tablicy wirtualnej pozwalającej na współpracę itp. Zastosowanie rozmaitych technik, w tym częstszych kilkuminutowych przerw w zajęciach, w trakcie których uczestnicy proszeni są o wstanie od biurka, pozwala sprawić, że szkolenie on-line może być równie dobre jak szkolenie stacjonarne.

Szkolenie takie wymaga jednak również dyscypliny ze strony uczestników. Podstawową zasadą powinna być punktualność. Drugą ważną regułą jest przygotowanie się do udziału w szkoleniu online- zadbanie o to, żeby nikt nam nie przeszkadzał, czy to głośnymi rozmowami czy zaproszeniami na kawę lub też prośbami, żeby na chwilę oderwać się od zajęć i odpowiedzieć na jeden ważny e-mail czy pytanie. Tego typu rozpraszacze skutecznie niszczą nie tylko szkolenia online, ale też szkolenia stacjonarne. Przy czym przy szkoleniu on line jest ich wokół nas dużo więcej, gdyż pochodzą one i z przychodzących wiadomości na komputerze, rozmów telefonicznych, wpadających współpracowników… a w przypadku brania udziału w szkoleniu online z domu może to być współmałżonek, dzieci, pies albo kurier. Pamiętajmy, że udział w szkoleniu to inwestycja w nas samych, więc powinniśmy poważnie do niej podchodzić.

Jakie szkolenia online nie mają sensu?

Są takie dziedziny, w których szkolenie online nie ma racji bytu bez względu na to jak dobrze jest poprowadzone czy zorganizowane. Jeśli naszym celem jest nauczyć się wystąpień publicznych na żywo, żadne szkolenie online nie pozwoli nam skutecznie nauczyć się tłumić stres, zaobserwować własne wyuczone zachowania w trakcie takiego wystąpienia itp. Zawsze w takim wypadku wybierajmy szkolenie stacjonarne z możliwością pracy grupowej, pracy z kamerą, która pozwoli nam zaobserwować mowę ciała czy też takie szkolenia, które polegają na ćwiczeniach, warsztatach, grach symulacyjnych itp. Jeśli chcemy się nauczyć umiejętności, której nie da się przenieść do świata wirtualnego to znaczy, że naturalnym środowiskiem do jej poznawania jest sala szkoleniowa, a nie wirtualna sala szkoleniowa.

Bez względu na to czy wybierzemy szkolenie online, internetowe czy szkolenie stacjonarne zaangażujmy się w zajęcia i pamiętajmy, że to nie „tylko szkolenie”. To przede wszystkim inwestycja w nas samych!

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy