Tag "Feliks Walichnowski"

Powrót na stronę główną
Polemika

Lewica bez marksizmu?

W 22. numerze „Przegląd” opublikował obszerny artykuł Piotra Żuka „Konserwa u władzy i zagubiona lewica”. Ciekawe wywody na ten temat na siedmiu szpaltach są jednak jałowe, ponieważ pisząc o lewicy, autor ani razu nie powołał się na Karola