Tag "Grzegorz T. Tylmaniak"

Powrót na stronę główną
Ekologia

Dziki nie chcą być dzikie

Chętnie buszują po osiedlowych śmietnikach Schyłek ostatniego sezonu wczasowego w wielu miejscowościach kąpieliskowych nad Bałtykiem upłynął pod znakiem dzika. Dziki atakują, są bezczelne – nic podobnego, są bardzo sympatyczne. Wcale nie są dzikie. Nie stanowią już osobliwości przyrodniczej lasów.

Ekologia

Po siarce tylko potop

Finansowa eutanazja czy skok na kasę ekologiczną? Wiele gałęzi przemysłu – z chemicznym, farmaceutycznym i zbrojeniowym na czele – jeszcze długie lata nie będzie się mogło obejść bez siarki. Obecnie na świecie potrzeba do takich celów prawie 70 mln

Ekologia

Świerk arystokrata

Pod Istebną rośnie fenomen przyrody W lasach Beskidu Śląskiego, w okolicach Wisły oraz Istebnej, rośnie osobliwa odmiana świerka zwanego istebniańskim. Już ponad 60 lat temu międzynarodowe grono leśników i badaczy właściwości genetycznych tych drzew uznało

Ekologia

Złe gazy będą dobre

Freony i halony to substancje wywołujące niebezpieczne zmiany w składzie atmosfery Pierwszy raz w Polsce, i to od razu w bardzo rozbudowanym kształcie, powstała Sieć 3R (od angielskich słów recovery – odzyskanie, recycling – uzdatnianie, reclaiming – oczyszczanie i regeneracja).

Ekologia

Zgazować i… zapomnieć

Spalarni brakuje. Nadzieje budzi plazmowa technologia unieszkodliwiania odpadów Od kilku lat trwają w pracowniach naukowców i specjalistów od recyklingu odpadów badania i rozważania, czy w Polsce będzie możliwe zastosowanie technologii plazmowego unicestwiania rosnącej lawinowo masy odpadów. Obecnie

Ekologia

Na ziemi i pod ziemią

Co rok zostaje na polach 25 mln ton słomy zbożowej – równowartość 12 mln ton węgla Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP w zbiorze opracowań “Informacja nr 619 (I-619)” z maja 1998 r. pod tytułem “Odnawialne źródła energii w Polsce