Tag "Jan Sowa"

Powrót na stronę główną
Wywiady

Dobre strony populizmu

Ruchy populistyczne zwracają uwagę na poważne problemy społeczne

Wywiady

Klęska liberalnych elit

Nic, co stanowi trzon liberalizmu w sensie społecznym i światopoglądowym, nie zostało w Polsce zrealizowane

Wywiady

Jest wisienka, tortu brak

Naszym problemem jest to, że porównujemy się ze złymi państwami i odwołujemy się do złych epizodów z naszej historii