Tag "Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego"

Powrót na stronę główną
Przegląd związkowy

Wrze, oby nie wykipiało

9 czerwca w Warszawie związkowcy pokazali władzy żółtą kartkę

Kraj

Górnicy w czarnej dziurze

…czyli ostatnia szarża grubiorzy*