Tag "Ryszard Ciach"

Powrót na stronę główną
Opinie

Energetyczna demokracja

Tylko energetyka oparta na źródłach odnawialnych daje szansę na zmniejszenie cen prądu Coraz częściej poruszany jest problem powiększającego się rozwarstwienia polskiego społeczeństwa. Rzadko jednak łączy się go ze sprawą  rosnącego zapotrzebowania na energię i metodami zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Węgiel wzmacnia bogatych Pierwsza metoda polega na walce o klasyczne źródła energii: ropę naftową, gaz ziemny, węgiel. W tym wyścigu biorą udział koncerny międzynarodowe, grupy państw czy oddzielne państwa o dużym potencjale technicznym. Opanowanie

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Opinie

Emeryt nikogo nie naciąga

POLEMIKA Utrzymywanie starszych ludzi przez grupę w wieku produkcyjnym to mit. Przeciętny emeryt wpłaca na swoją emeryturę znacznie więcej, niż potem pobiera W poprzednich numerach „Przeglądu” pojawiły się felietony Andrzeja Kawalca „Polaków coraz mniej” („P” nr 23/09) i Adama Gwiazdy „Młodych ludzi coraz mniej na świecie” („P” nr 27/09), zwracające uwagę na postępujące starzenie się społeczeństwa. Jest rzeczą oczywistą, że przedłużenie czasu ludzkiego życia zmienia proporcje ilościowe między młodszym a starszym pokoleniem

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Opinie

Quo vadis PAN?

Finansowanie nauki musi być skorelowane z potrzebami polskiej gospodarki „Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem, może czczym tylko rozumu wywodem albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów”. Stanisław Staszic – motto z auli Politechniki Warszawskiej Obserwacja polityki finansowania nauki w bogatych przodujących państwach (Kanadzie, Holandii, Austrii) czy też w międzynarodowych organizacjach (NATO, Unii Europejskiej) pokazuje wyraźnie dominującą zasadę finansowania badań poprzez pryzmat własnych interesów. Dobrą ilustracją mogą tu być

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Opinie

Profesorowie i decydenci

Rozwiązać PAN czy też związać z polską gospodarką? Napisany z pasją artykuł dr. hab. Cezarego Wójcika pt. „Rozwiązać PAN” wymaga, moim zdaniem, kilku uwag, gdyż jego ewentualna akceptacja sprowadza się do wylania dziecka z kąpielą. Uwagi autora, że „polska nauka starzeje się i umiera” oraz że „potrzebne są radykalne rozwiązania” są w zasadzie słuszne, ale dyskryminują jednocześnie zdecydowaną większość polskich uczonych twierdzeniem, że „dorobek tworzy garstka wybitnych ludzi”. Przy takim założeniu nie byłoby sensu promowania przez autora zamian

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.