Tag "Witold Lenart"

Powrót na stronę główną
Ekologia

Ekologiczne zmory

Sąsiedztwo spalarni, bliskość fabrycznych kominów, znak „promieniowanie jonizujące” – tego boi się Polak Od kilku lat nasz kraj jest ogarnięty krzątaniną wywołaną ustawowo zapisanym obowiązkiem wykonywania tzw. PPP. Mowa o planach, politykach i programach (także strategiach, wizjach, misjach, rekomendacjach, zasadach, agendach, memorandach, kontraktach, porozumieniach itd.), dotyczących ochrony środowiska i/lub zrównoważonego rozwoju. Wszyscy, którzy interesują się zawodowo kwestiami środowiskowymi, wiedzą zapewne o Polityce Ekologicznej Państwa, Długookresowej

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Ekologia

Auto-bestia

Budowa dobrych i szybkich dróg zwiększa chęć poruszania się samochodem o 7% Wzrasta zainteresowanie społeczeństwa kosztami motoryzacji. Nie tylko z powodu kolejnych prób głębszego sięgania do naszych kieszeni (do kieszeni kierowców i pasażerów, ale też do portfeli wszystkich innych, pośrednio korzystających z tzw. dobrodziejstw transportu samochodowego). Właśnie, o jakie tu dobrodziejstwa chodzi? Motoryzacja jako zjawisko techniczno-społeczne jest obecnie jednym z największych zagrożeń środowiska oraz zdrowia i życia obywateli. Ostatnie dziesięciolecie możemy podsumować odejściem „na tamtą stronę” tysięcy

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Ekologia

Zakazane pytania

Czy ekspert może odmówić udzielania informacji na temat stanu środowiska? Jedną z najbardziej interesujących, acz trudnych kwestii jest ustalenie granicy dostępności materiałów wykorzystywanych w różnego typu ekspertyzach i ocenach objętych prawem autorskim. Wprowadzenie do polskiego prawa ochrony środowiska dość odważnych zasad dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie wywołuje coraz to nowe pytania, a nawet skłania do sugestii związanych z egzekwowaniem oraz zwykłym stosowaniem tego prawa. Pamiętamy jeszcze nie tak odległe w czasie spory na temat udostępniania

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Ekologia

Ekologia i „Przegląd”

(Nie)skłóceni z przyrodą Czy wydłużanie się ludzkiego życia jest korzystne dla środowiska? Chronić, by żyć czy żyć, aby chronić? Pytanie to dotyczy ochrony przyrody i środowiska. Czy wszyscy już zrozumieli, że dobrej jakości środowisko oznacza dobrej jakości życie dla społeczeństw i każdego z nas? Pewnie nie. I to nie dlatego, że nie wiemy, co oznacza środowisko niezłej jakości. Badacze już to rozpoznali. Nie wiemy, co oznacza dobrej jakości życie. Zapytajmy samych siebie. Ocena jakości naszego życia powinna uwzględniać dwa

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Ekologia

Wielki ekobiznes

Nie lubimy firm, które kojarzą się z dewastacją środowiska naturalnego Znaczna część uczestników zeszłorocznego Szczytu Ziemi w Johannesburgu, także polskich, uważa, że odnotowano tam regres w dziedzinie międzynarodowych i światowych starań o zdecydowaną poprawę relacji człowiek-środowisko. Zdecydowane osłabienie działań wykonawczych w zakresie ochrony klimatu, nikły postęp w walce o czystą wodę do picia i kontrowersje przy realizacji właściwie wszystkich programów ochrony zasobów – różnorodności biologicznej, leśnych, wodnych oraz surowcowych. Fundamentalne spory o organizmy modyfikowane

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Ekologia

Niepoliczona przyroda

Dane o środowisku są w Polsce rozproszone, często wyrywkowe, a niekiedy tendencyjne Rację ma ten, kto może sięgnąć po pełną informację – to stwierdzenie jest dziś… prawie prawdą. Możliwość manipulowania informacją, której nie mają inni, to kunszt całej rzeszy buszujących w gospodarce, i szerzej, w biznesie. Eksponowanie faktów korzystnych, minimalizowanie zagrożeń i braków, budowanie radosnych prognoz na umiejętnie przebranych przesłankach, zamykanie ust wątpiącym cytatami znaczących osobistości itd., itd. I wszystko to znajduje zbyt liczne przykłady w podejmowaniu decyzji

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Ekologia

Prawo widoku

Czy właściciel zaniedbanej posesji powinien płacić karę za oszpecanie krajobrazu? Inwestorzy prywatni wielokrotnie zżymali się na ingerowanie ekspertów i urzędników w ich decyzje wynikające z chęci wydania prywatnych przecież pieniędzy. Ostatecznie nie mieli racji, bo wszystko, co chciał wykonać taki inwestor na obszarze ograniczonym projektowanym zakładem, można było (czasem naciągając) zaliczyć do sfery produkcyjnej, a więc „mogącej znacząco wpłynąć na środowisko”. Instrukcja obsługi szamba Wkraczanie wymogów ochrony środowiska do tak zwanej sfery PPP (plany, programy, polityki)

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Ekologia

Wszyscy jesteśmy… śmieciorobami

Trwa spór, ile odpadów produkujemy. Jedni twierdzą, że 20 kg, inni, że 2 tony miesięcznie! Ku utrapieniu zarządzających zakładami utylizacji i składowania odpadów przeprowadzono w tym roku egzaminy dla kadry kierowniczej tego rodzaju przedsiębiorstw i obiektów. Po ogłoszeniu akcji weryfikującej wiedzę na temat śmieci tych, którzy się nimi zajmują, stan uzasadnionego podenerwowania objął cały kraj: ZUK, PGM i MPO itp. Niektóre regionalne grupy pracowników takich instytucji podjęły – słuszny –

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Ekologia

Asfaltowa dżungla

Głupotą możemy zniszczyć wszystko, przyrodę w pierwszej kolejności Po wielu latach wszelkich utrapień byłej Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, a obecnie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad sumujemy zyski i straty. Prawda, że oddano zaledwie kilka niezbyt długich odcinków autostradowych dróg, ale podpisano parę kontraktów z koncesjonariuszami, co oznacza pokonanie wertepów uzgadniania lokalizacji, w znacznym stopniu wywołanych procedurami i protestami ekologicznymi. W trakcie tych doświadczeń stopniowo okazywało się, że hurraoptymizm w autostradowej sprawie nie był uzasadniony.

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Ekologia

Ekologiczna biurokracja

Raporty środowiskowe robi się nawet dla… cmentarzy Niepostrzeżenie, a może niepostrzeżenie tylko dla mniej spostrzegawczych, komercjalizuje się i biurokratyzuje ochrona środowiska. Opłaty i kary są już od dawna głównym argumentem za ograniczeniem uciążliwości ekologicznych, lepsza pozycja konkurencyjna jest podstawową przyczyną wdrażania certyfikacji z serii ISO 14001, handlujemy śmieciami i odpadami niebezpiecznymi, niedługo będziemy sprzedawać i kupować emisję. Jednocześnie dobre papiery są lepsze od dobrej technologii, a interpretacja niekiedy zawikłanego prawa ważniejsza od rozpoznania ukrytego

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.