Wirtualny ratusz w każdym domu

Wirtualny ratusz w każdym domu

W wielu miastach specjalna strona internetowa zapewnia dostęp do wszystkich usług świadczonych przez samorząd

Przeważająca większość spraw pomiędzy obywatelami a organami administracji państwowej jest załatwiana na szczeblu lokalnym. Aby udoskonalić funkcjonowanie lokalnych samorządów, powstał projekt „Lokalna e-administracja w perspektywie światowej”, prowadzony przez Martina Fergusona w imieniu Agencji Doskonalenia i Rozwoju (IDeA) oraz Towarzystwa na rzecz Zarządzania Technologią Informacyjną (Socitm) we współpracy z firmą SAP. W jego realizację aktywnie zaangażowały się profesjonalne stowarzyszenia, organizacje zajmujące się rozwojem administracji na szczeblu lokalnym, samorządy lokalne, przedsiębiorstwa komunalne oraz ośrodki akademickie z 15 krajów na pięciu kontynentach.

Małe, samorządne ojczyzny

Projekt skupia się na doświadczeniach samorządów lokalnych ze współpracy z obywatelami, interesantami, administracją państwową różnych szczebli i agencjami usługowymi, realizowanej za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu. Chodzi tu głównie o zastosowanie elektronicznych narzędzi do typowych usług administracyjnych, do włączania obywateli w proces administrowania oraz do wsparcia procesu doskonalenia wiedzy i umiejętności.
Sposoby wprowadzania lokalnej e-administracji mogą być różne w zależności od kraju, są jednak pewne cechy wspólne, które – jak np. powszechne zaangażowanie w realizację wspólnej wizji czy skupienie uwagi na sprawach najważniejszych dla obywateli – świadczą o potrzebie wspomagania instancji samorządowych narzędziami informatycznymi niezależnie od lokalnej tradycji, stopnia rozwoju gospodarczego i zastosowanych technik.
Wiele samorządów lokalnych na całym świecie odchodzi od automatyzacji – wprowadza po prostu technologię komunikacji i informacji (ICT) pozwalającą na usprawnienie istniejących procesów, łącząc informacje oraz usługi, a także na przekształcenie charakteru i sposobu świadczenia usług przez administrację lokalną.

Komputer zamiast urzędnika

Najwięcej innowacji wprowadzono w dziedzinie obsługi obywateli i instytucji. Samorządy wyznaczają sobie niekiedy cele bardzo ambitne, pragną ogarnąć swymi wpływami jak największą liczbę interesantów. Informatyzacja może stanowić świetną receptę na problemy administrowania w miastach czy osiedlach takich jak Kuusamo w Finlandii, położonych na wielu odległych wyspach, wśród jezior. Dla odmiany w niemieckiej Norymberdze stworzono bezpieczną, spełniającą wymogi prawne platformę komunikacji na szczeblu regionalnym do obsługi transakcji pomiędzy obywatelami, administracją oraz firmami. W Modenie we Włoszech stworzono połączone w sieć dogodne punkty obsługi (one-stop shops) przeznaczone dla obywateli i firm, zapewniające im porady specjalistów z różnych urzędów, informacje i usługi. We włoskim Prato można skorzystać z internetowych porad specjalistów podatkowych pochodzących z lokalnej społeczności, co jest oczywiście o wiele tańsze. W Dunedin City (Nowa Zelandia) wymagania interesantów pozwala zaspokoić dostępne przez 24 godziny na dobę jedno lokalne centrum informacji. W Catarroja (Hiszpania) i w Tameside (Wielka Brytania) posunięto się jeszcze dalej – utworzono „wirtualny ratusz” zapewniający całodobowe usługi. W Sztokholmie dano możliwość obsługi przez Internet podań kandydatów na wyższe uczelnie. Z tej formy kontaktu już w pierwszym roku skorzystało 90% zainteresowanych. W wielu miastach USA specjalna strona internetowa zapewnia dostęp do wszystkich usług świadczonych przez samorząd, bez konieczności angażowania w tym celu dodatkowego personelu.
Sporo osiągnięć mają też samorządy lokalne w dziedzinie poprawy swej sprawności organizacyjnej. Poszczególne jednostki łączą się, aby dokonywać wspólnych inwestycji w nowoczesną infrastrukturę wspomagającą. W ten sposób uzyskuje się spore oszczędności poprzez modernizację i automatyzację wewnętrznych procesów gospodarczych, zaś wyrafinowana e-administracja może objąć nawet najmniejsze społeczności lokalne.

Wszystkie sprawy są „moje”

Niebagatelnym efektem informatyzacji w działaniu samorządów lokalnych jest wyraźny wzrost zaangażowania obywateli w sprawy społeczności. Np. w Alice Springs (Australia) lokalna społeczność sama zainicjowała działanie portalu obsługującego obywateli, firmy i turystów, zaś w Porto Alegre (Brazylia) istniejąca już od dawna tradycja udziału obywateli w procesie konstruowania budżetu jest teraz podtrzymywana poprzez zastosowanie Internetu oraz próby wprowadzenia e-demokracji. W Esslingen (Niemcy) zanotowano wzrost zaangażowania obywateli i zaufania dzięki powszechnemu wykorzystaniu podpisu elektronicznego, zaś w Jesi (Włochy) dzięki Internetowi rozpropagowano nawet nudne niekiedy debaty publiczne i informacje rozpowszechniane przez zarząd miasta. Z kolei w Essex (Wielka Brytania) stworzono edukacyjną stronę internetową, do której zawartości i rozwoju aktywnie przyczyniają się nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie oraz rodzice. Wreszcie bardzo ambitny cel postawiono sobie w Ennis (Irlandia), gdzie program prowadzony przez społeczność i sponsorowany przez podmioty prywatne ma na celu przemianę tej małej społeczności w prawdziwe „miasto ery informacji”.
Dzięki wspomnianemu raportowi łatwiej teraz będzie wyznaczyć cele i zadania rozwoju w naszych nowo wybranych samorządach lokalnych, w których pewna baza informatyczna już istnieje. Jej wykorzystanie w celu większego zaangażowania obywateli w sprawy regionu jest jeszcze niewielkie, ale zebrane doświadczenia wskazują, że nawet w najmniejszych i najbardziej materialnie ubogich jednostkach można zastosować e-administrację.
Firma SAP – największy na świecie dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz lider w zakresie rozwiązań dla e-administracji – przyjęła zobowiązanie rozwijania rozwiązań technologicznych poprzez prace badawczo-rozwojowe. Informuje też instytucje publiczne oraz ich partnerów o tym, w jaki sposób można sprostać zmieniającym się wymaganiom obywateli oraz jak poprawiać i rozwijać oferowane usługi.
BT

 

Wydanie: 39/2002

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy