Wyczerpana planeta Ziemia

Wyczerpana planeta Ziemia

* Nasza planeta, a wraz z nią cała ludzkość pogrążyły się w głębokim kryzysie ekologicznym. Wciąż pojawiają się nowe problemy: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, ocieplenie klimatu, najróżniejsze skażenia, zagłada całych ekosystemów, wylesienie. Sześć rozdziałów “Małego atlasu zagrożeń ekologicznych” (wyd. Larousse Polska, Wrocław) przybliża czytelnikowi aktualne problemy środowiska, takie jak: skażona atmosfera, woda na wagę złota, zagrożone oceany, wyczerpana ziemia żywicielka, człowiek chory na postęp i społeczeństwo ekologiczne. Teksty wzbogacają czytelne mapy i ciekawe ilustracje.
* Grudniowy numer “Działkowca” aż kipi od świątecznej atmosfery. Znajdziemy w nim najważniejsze informacje i porady dotyczące wyglądu naszego stołu, choinek i ozdób, potraw wigilijnych oraz kwiatów odpowiadających świątecznemu nastrojowi itp. Jedną z ciekawostek są przykłady wykorzystania jabłek na bożonarodzeniowym stole. Miesięcznik proponuje m.in. jabłko nadziewane sałatką śledziową, sałatkę dla zapracowanych i babeczki z owocami.
* W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, w uprawach sadowniczych wystąpiło wiele gatunków szkodników. Jak sygnalizują agroekolodzy z wielu placówek naukowych na świecie, wzrost liczebności roślinożerców w różnych uprawach rolniczych będzie się utrzymywał jeszcze co najmniej przez kilka, a może nawet kilkanaście lat. O stanie bieżącego zagrożenia przez szkodniki informują nas najlepiej wyniki regularnie prowadzonego monitoringu. Przedstawia je 22. numer dwutygodnika ogrodniczego “Owoce. Warzywa. Kwiaty”.

 

Wydanie: 50/2004

Kategorie: Książki

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy