Zapewnienie godnych warunków pracy w Polsce

Zapewnienie godnych warunków pracy w Polsce

Obrady okrągłego stołu w projekcie współfinansowanym przez Królestwo Norwegii

 

W dniach 13-14 września br. w ramach projektu „Ensuring Decent Working Conditions in Poland”, którego liderem jest Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego i który jest realizowany dzięki wsparciu Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”, odbyły się obrady okrągłego stołu. Udział w nich wzięli przedstawiciele organizacji związkowych z województw: małopolskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego, przedstawiciele organizacji pracodawców oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Spotkanie umożliwiło zapoznanie się z przesłankami godnej pracy, a także warunkami pracy i praktykami funkcjonującymi w Norwegii. W wyniku burzliwej dyskusji wypracowano postulaty zmian legislacyjnych, w tym: wzmocnienie szczególnej ochrony stosunku pracy osób należących do związku zawodowego; wprowadzenie reguły, iż porozumienia zbiorowe obejmują tylko członków danej organizacji związkowej, będącej stroną porozumienia; wydłużenie urlopów wypoczynkowych; podwyższenie stawki za nadgodziny; stworzenie zachęt dla pracodawców do zawierania układów zbiorowych pracy; wprowadzenie do Kodeksu pracy zasady mówiącej o obowiązku pracodawcy zapobiegania stresowi w miejscu pracy; wzmocnienie PIP, a także podwyższenie kar za naruszanie uprawnień pracowniczych.

Dzięki realizowanemu projektowi stało się jasne, że w pierwszej kolejności musimy zmieniać mentalność stron dialogu społecznego, w szczególności postawę pracodawców. Jest to jeden z głównych warunków, aby wzorem norweskim wypracować autonomiczną formułę ustalania rozwiązań prawnych w regionie/branży lub zakładzie pracy. W dalszej kolejności niezbędne są zmiany legislacyjne, bazujące na najlepszych doświadczeniach naszych partnerów z Norwegii.

Zainteresowanych projektem zapraszamy do odwiedzenia kanału na YouTubie, na którym znajdziecie relacje z ostatnich działań:

www.youtube.com/channel/UC5LKZjxiaKRGsfIH26x6PVg

Wydanie: 2021, 41/2021

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy