Zastrzyk zdrowego oprogramowania

Zastrzyk zdrowego oprogramowania

Informatyzacja szpitali i przychodni

Służba zdrowia na całym świecie znajduje się w stadium rozwoju, które wymaga wykorzystania nowych technologii oraz zalet globalnej informatyzacji

Jednostki publiczne, zależne w dużym stopniu od płatności generowanych przez NFZ i realizujące misję świadczenia usług dla szerokiej grupy pacjentów, w swych działaniach informatyzacyjnych skupiają się głównie na procesach zapewniających poprawne rozliczenia z płatnikiem i kontrolę kosztów. Oczywiście tutaj także da się zauważyć tendencję do większego związania pacjentów z daną jednostką medyczną, w czym mogą być pomocne systemy internetowej rejestracji i związane z nimi np. elektroniczne karty pacjentów. Jednostki niepubliczne, dla których informatyzacja kontroli kosztów i możliwość sprawnego budżetowania stanowią jedną z podstaw działalności, patrzą na korzyści płynące z wdrożenia systemów informatycznych pod kątem poprawienia jakości i dostępności usług.

Szare i białe

Znakomita większość szpitali w Polsce ma już wdrożone systemy wspierające część białą (medyczną) i szarą (administracyjną). Celem ich wdrażania jest skuteczna kontrola kosztów, poprawne rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także efektywne zarządzanie zasobami. Od nich zależy stworzenie personelowi szpitala warunków sprzyjających efektywnej pracy.
Na część administracyjną szpitali składają się procesy związane z obsługą kadr, finansami czy działaniem magazynów szpitalnych. Są one obecne niemalże w każdej firmie komercyjnej. Dlatego oprogramowanie wspierające te procesy można określić mianem systemu klasy ERP (Enterprise Resourse Planning). Nie oznacza to, że może ono działać w oderwaniu od aplikacji wspierających realizację procedur medycznych. Wręcz przeciwnie – dopiero pełna, zintegrowana obsługa obydwu tych obszarów pozwala na uzyskanie najlepszych efektów. Tym bardziej że to właśnie informatyczne wspomaganie procesów medycznych (część biała) przez rejestrację pacjentów oraz obsługę wszystkich procedur, całego ruchu chorych w szpitalu od przyjęcia do wypisu, wspomaganie pracy wszystkich oddziałów, laboratoriów, pracowni diagnostycznych oraz apteki szpitalnej, sal operacyjnych, przychodni przyszpitalnych itd. jest dla placówek medycznych dużo bardziej istotne.

Aplikacje wyspowe

W krajach rozwiniętych jednostki służby zdrowia wprowadzały rozwiązania informatyczne na przestrzeni dziesięcioleci i najczęściej wykorzystywały małe, specjalistyczne programy do obsługi poszczególnych dziedzin: np. izba przyjęć, oddział noworodków, dializy itp. Obecnie stoją przed problemem ich integracji. W odpowiedzi na to wyzwanie powstał międzynarodowy standard HL7, który określa jednolite mechanizmy wymiany informacji pomiędzy konkurencyjnymi produktami.
Rodzime placówki medyczne, które systemy informatyczne wprowadzają stosunkowo od niedawna, są pod tym względem w lepszej sytuacji. Postęp technologiczny, jaki się dokonał, pozwolił im uniknąć tzw. fazy informatyzacji wyspowej. Organizacje, które przez nią przeszły, mają wiele małych, odrębnych systemów, korzystających z osobnych baz danych. Każdy z takich programów musi być objęty bieżącym i rozwojowym wsparciem ze strony dostawcy, co zwiększa koszty utrzymania infrastruktury informatycznej. Jednak wielokrotnie bardziej kosztowna jest wymiana danych pomiędzy takimi systemami, która odbywać się musi ręcznie (ponowne „wklepywanie” danych) lub poprzez zastosowanie interfejsów wymiany danych. Im więcej odrębnych systemów, tym połączenie ich za pomocą interfejsów jest trudniejsze, bardziej czasochłonne i kosztowne.
Z tego właśnie względu pominięcie wspomnianej fazy informatyzacji wyspowej jest takie korzystne – daje szanse na wdrożenie od razu systemu zintegrowanego, który obejmuje wiele procesów właściwych dla placówki medycznej, ale korzysta przy tym z jednej centralnej bazy danych. Dzięki temu każdy proces: izba przyjęć, apteczka szpitalna, pracownia diagnostyczna czy blok operacyjny, korzysta z jednej bazy danych o pacjentach czy lekach. Nie tylko skraca to czas wymiany informacji, lecz także pozwala na pełną współpracę wspierających te procesy modułów wchodzących w skład aplikacji zintegrowanej.

InfoMedica się rozwija

Asseco Poland serwisuje i prowadzi nadzór autorski nad trzema produktami dla szpitali: InfoMedica, Hipokrates i Solmed. Jednak produktem rozwijanym i polecanym nowym placówkom jest InfoMedica. To niezwykle złożony system, zwłaszcza po stronie modułów wspierających procedury medyczne. Najważniejsze z nich to: Ruch Chorych, Oddział, Blok Operacyjny, Zakażenia Szpitalne, Pracownia Diagnostyczna, Pracownia Patomorfologii, Punkt Pobrań, Apteka Szpitalna, Apteczka Oddziałowa, Rehabilitacja, Dokumentacja Medyczna czy Transport Sanitarny. W odpowiedzi na potrzeby szpitali stale powstają nowe. W 2008 r. powstały m.in. moduł do rejestracji zakażeń szpitalnych, moduł do ewidencji badań bakteriologicznych czy też symulator JGP (Jednorodnych Grup Pacjentów), który ułatwia lekarzom na oddziale szpitalnym wybór najkorzystniejszego sposobu rozliczenia kosztów hospitalizacji pacjenta. W 2009 r. na rynek trafiły kolejne: Archiwum Dokumentacji Medycznej, Elektroniczna Inwentaryzacja oraz System Wspomagania Decyzji oparty na technologii BI Oracle.

Nie tylko szpitale

Świadczeniodawców można podzielić na podstawową opiekę zdrowotną (przychodnie), specjalistyczne usługi medyczne (przychodnie specjalistyczne, ambulatoria i laboratoria), korzystają one z przystosowanego specjalnie dla nich produktu Asseco Poland – mMedica. Podstawowym kanałem sprzedaży mMediki jest strona internetowa wspomagana przez sieć partnerską. Specjalne strony internetowe obsługują proces zakupu od momentu złożenia zamówienia, przez możliwość pobrania aplikacji, wystawienie klucza licencyjnego, aż po fakturowanie. Taka forma sprzedaży pozwala na istotne obniżenie kosztów obsługi, co przekłada się na możliwość zaoferowania bardziej atrakcyjnej ceny użytkownikom systemu mMedica. Dzięki temu koszt licencji rocznej utrzymuje się na poziomie 200-300 zł.

Asseco Poland SA

—————————————-

Lider rynku opieki zdrowotnej w Polsce

Z rozwiązań Asseco Poland korzystają centrala i oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, ponad 450 szpitali w Polsce (ok. 60% rynku), w tym większość szpitali wojewódzkich, większość polskich centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa (85% rynku), banki tkanek, placówki lecznictwa uzdrowiskowego i przychodnie niepubliczne. Oprogramowanie mMedica, kierowane do małych i średnich jednostek medycznych, zostało zainstalowane na 14 tys. stanowisk, co stanowi 40% rynku.

Wydanie: 2010, 31/2010

Kategorie: Nauka

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy