Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) w Polsce mają swój klimat, swoje środowisko i trwałą renomę swoistego festiwalu informatycznego. Publiczne debaty, merytoryczne konferencje na profesjonalnym poziomie, imprezy popularyzacyjno-edukacyjne, konkursy dla młodszych i starszych oraz towarzyskie spotkania wzajemnie się tu przeplatają i uzupełniają, tworząc jedyną w swoim rodzaju całość. Ta doroczna, trwająca z różnym natężeniem od marca do czerwca z kulminacją w środku maja informatyczna fiesta, co roku przynosi solidną porcję informacji, refleksji i wartych wzięcia pod uwagę konkluzji. Uczestnicy imprez składających się na obchody ŚDSI uzyskują wiadomości o tym, co zostało zrobione i co należy zrobić, jak i rzeczowe oceny działań oraz zjawisk towarzyszących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Polsce, który – mimo wszelkich niedostatków i utrudnień – postępuje w szybkim tempie.

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 27 marca 2006 r. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego przypada na 17 maja – w dniu, który do tej pory był obchodzony jako Światowy Dzień Telekomunikacji. Łącząc tradycyjną nazwę tego święta z nazwą przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, depozytariusz tego międzynarodowego święta, jakim jest Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny – ITU (International Telecommunication Union), postanowił obchodzić 17 maja, jako Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Tego terminu często używa się przy imprezach związanych z telekomunikacją. Obie nazwy – ŚDSI i ŚDTiSI – są równorzędne i mogą być stosowane zamiennie, stosownie do okoliczności i aktualnej tematyki.

Jak w latach poprzednich, kontynuujemy formułę międzynarodowego charakteru obchodów staraniami o kontynuowanie patronatów ITU, Polskiego Komitetu ds. UNESCO, które udzieliły już patronatów nad wydarzeniem oraz udziału Fundacji ECDL i CEPIS.

Zaproponowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union) hasło obchodów ŚDSI w 2016 roku brzmi: „Przedsiębiorczość w ICT na rzecz zmian społecznych”. Hasło to realizowane będzie poprzez eksponowanie innowacyjnych obszarów rozwoju ICT mających szczególne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Podobnie jak w latach ubiegłych, imprezy składające się na tegoroczne obchody ŚDSI w Polsce są otwarte dla wszystkich, którym bliska jest idea społeczeństwa informacyjnego. Dotyczy to zarówno uczestnictwa w imprezach, w których udział (z bardzo nielicznymi wyjątkami) jest zawsze wolny, jak i realizacji, w której mogą brać udział zarówno osoby fizyczne, jak i rozmaite instytucje i stowarzyszenia. Zakres i rodzaj zaangażowania rozciągają się od bezpośredniego uczestnictwa w pracach programowo-organizacyjnych, poprzez wsparcie finansowe/sponsorskie, po organizowanie własnych wydarzeń, które tematycznie trafiają w merytoryczny obszar ŚDSI. W tym roku coroczna prestiżowa impreza jaką jest Wielka Gala ŚDSI zostanie połączona z uroczystościami jubileuszowymi 35-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego, które od wielu lat jest czołowym inicjatorem wydarzeń poświęconych informatyce w Polsce.

Za koordynację wydarzeń i organizację obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce w 2016 r. odpowiada Komitet Organizacyjno-Programowy, w którego skład wchodzą przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zapraszamy na stronę wydarzenia: sdsi.pti.org.pl

W najbliższym czasie w ramach obchodów ŚDSI 2016 odbędą się następujące wydarzenia:

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny Edukacja z Panem T.I.K.-iem E-umiejętności przepustką do…

Termin: 15 lutego – 13 maja 2016
Miejsce: Internet

Organizator: PTI

Celem VI edycji konkursu jest rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowań informatycznych, szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie oraz zachęcenie do wspólnej, edukacyjnej zabawy, jako mądrego sposobu spędzania czasu z komputerem. Ogólnopolski Konkurs Informatyczny dla młodzieży „Edukacja z Panem T.I.K.-iem – E-umiejętności przepustką do…” skierowany jest do uczniów wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce. Ogólnie adresatami wydarzeń są uczniowie zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji w zakresie wykorzystania narzędzi teleinformatycznych.

Tegoroczna edycja pod hasłem „E-umiejętności przepustką do….”  będzie polegała na rozwinięciu tej myśli w formie tworzenia krótkiego filmu przez uczestników konkursu. Jak wykazują doświadczenia lat ubiegłych wydarzenie obejmuje swym zasięgiem kilka tysięcy uczestników. Grono szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całym kraju angażujących się w nie stale rośnie.  Z każdą edycją coraz większa liczba nauczycieli wykorzystuje temat Konkursu na swoich lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Ogłoszenie wyników konkursu Pan TIK oraz rozdanie nagród nastąpi 13 maja 2016.

PTI baner

Wydanie: 9/2016

Kategorie: Nauka

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy