Ziobro na tropie memów z papieżem

Ziobro na tropie memów z papieżem

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, na co przeznaczono ok. 280 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. Otóż m.in. na „promowanie instytucji małżeństwa” i „badanie prześladowań chrześcijan w Polsce”, czyli w praktyce przeglądanie memów z papieżem. Według Ziobry tak wygląda przeciwdziałanie przestępczości.

– W obowiązującym obecnie stanie prawnym w związku z brakiem legalnej definicji przeciwdziałania przestępczości i przyjętą przez ministra sprawiedliwości bardzo szeroką praktyką interpretowania tego terminu, tak naprawdę z tego funduszu można finansować wszystkie dowolne kategorie zadań – powiedział Paweł Gibuła, doradca ekonomiczny, koordynator kontroli NIK.

Analiza NIK pokazała, że tylko 34% Funduszu Sprawiedliwości trafiło na pomoc ofiarom przestępstw, a 4% na pomoc postpenitencjarną. Pozostałe 62% trafiło na cel określany jako „zapobieganie przestępczości”.

Tak więc np. 1,5 mln zł otrzymała „Fundacja Mamy i Taty”. Sam spot reklamujący małżeństwo kosztował 900 tys. zł. Jeszcze większe pieniądze (2,5 mln zł) przeznaczono na „badanie prześladowań chrześcijan w Polsce”, czyli monitorowanie sposobu ukazywania chrześcijan m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Newsweeku” i na portalu Onet. Analizowano pod tym kątem też memy i utwory Andrzeja Sapkowskiego, Stephena Kinga oraz Dana Browna.

Dofinansowanie otrzymały również inne instytucje prokościelne, m.in. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (na opracowanie modelu komunikacji strategicznej, który miałby „przeciwdziałać szkalowaniu Polski” – projekt nigdy nie powstał) i Fundacja Życie, której slogan brzmi „Rodzina, wolność, patriotyzm”.

Wygląda na to, że wszystko, co stoi na lewo od tego hasła stało się właśnie przestępstwem.

 

fot Jacek Domiński/REPORTER

Wydanie:

Kategorie: Z dnia na dzień

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy