38. Ogólnopolski Turniej Małych Form Satyrycznych Bogatynia 2021

38. Ogólnopolski Turniej Małych Form Satyrycznych Bogatynia 2021

Do 2 kwietnia 2021 r. należy przesyłać zgłoszenia w konkursie na tekst satyryczny na adres: Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych, ul. Sztygarska 21, 59-920 Bogatynia. Prace powinny być podpisane godłem (pseudonimem). W oddzielnej kopercie należy dołączyć swoje dane (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy). Tego samego godła (nicku) należy użyć przesyłając prace drogą elektroniczną (turniej.lgarzy@gmail.com).

I nagroda – 3000 zł, tytuł Księcia Łgarzy oraz statuetka Złotego Kosy!

Do 23 kwietnia 2021 r. przyjmowane są zgłoszenia do głównego konkursu na krótką prezentację sceniczną (w formie multimedialnej, wraz z kartą uczestnictwa). Należy przesłać je na adres: Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych, ul. Sztygarska 21, 59-920 Bogatynia (w przypadku linku, do wiadomości mailowej powinien być załączony podpisany skan karty uczestnictwa).

I nagroda – 5000 zł, tytuł Króla Łgarzy oraz statuetka Kozła!

Pojedynek Gości o Nagrodę Publiczności to przegląd najciekawszych zjawisk na scenie kabaretowej i satyrycznej. Pojedynek odbędzie się w czasie koncertu finałowego w dniu 29 maja 2021 r. w Bogatyni. Do udziału w pojedynku zaprasza organizator turnieju na podstawie rekomendacji.

Nagroda – 5000 zł oraz statuetka Szczupłego Andrzeja trafi do wybrańców bogatyńskiej publiczności.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursów oraz kartę uczestnictwa można znaleźć na stronie internetowej www.turniej.com.pl.

W imieniu organizatorów zapraszamy z uśmiechem!

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy