Prawo spadkowe w praktyce

Prawo spadkowe w praktyce

Każdy prędzej czy później ma do czynienia z prawem spadkowym. Czasem jest to związane z otrzymaniem znacznej sumy pieniędzy czy mieszkania. Jednak zdarza się również, że są to długi spadkowe. Warto wiedzieć co zrobić również w takim przypadku.

Kolejność dziedziczenia ustawowego i testamentowego

Polskie przepisy prawa spadkowego zawarte w Kodeksie cywilnym określają dwa rodzaje dziedziczenia: testamentowe i ustawowe. Kodeks cywilny ustanawia prymat dziedziczenia testamentowego nad ustawowym.

Prawo spadkowe w zakresie dziedziczenia testamentowego pozwala rozrządzać swoim majątkiem przed śmiercią. Trzeba pamiętać, by testament nie był obarczony wadami oświadczenia woli. Osoba, która sporządza testament, musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Tworząc testament, najważniejszym aspektem jest wola sporządzającego, więc więzy krwi nie muszą być brane pod uwagę.

W przypadku brak testamentu lub stwierdzenia jego nieważności dziedziczenie odbywa się w kolejności ustawowej. Prawo spadkowe określa w pierwszej kolejności jako spadkobierców małżonka i dzieci. Co do zasady dziedziczą oni w równych częściach, jednak małżonek nie może otrzymać mniej niż 1/4 spadku. W przypadku gdy jedno z dzieci spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, jego część otrzymują jego dzieci. Jeśli spadkodawca nie posiadał dzieci, to dziedziczą po nim małżonek i rodzice. Jeśli w drodze dziedziczenia ustawowego nie ma żadnych spadkobierców, to spadek dostaje gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W przypadku braku możliwości ustalenia ostatniego miejsca zamieszkania lub śmierci za granicą spadek dziedziczy Skarb Państwa.

Jak przeprowadzić odrzucenie spadku?

Nabycie spadku nakłada na spadkobiercę pewne prawa i obowiązki. Nie zawsze łączą się one ze wzbogaceniem. Czasem spadek z doświadczenia pozytywnego może stać się skrajnie negatywnym. Warto wtedy wiedzieć jakie możliwości przysługują każdemu, kto zastanawia się, czy przyjąć spadek.

  • przyjęcie spadku w całości
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarz
  • odrzucenie spadku w całości

Wbrew pozorom odrzucenie spadku to bardzo prosta sprawa. Prawo spadkowe umożliwia jedną z dwóch dróg – sądową lub u notariusza. Droga sądowa polega na złożeniu wniosku o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku, wypis aktu zgonu (lub prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego) oraz wnieść opłatę sądową w wysokości 50 zł. Droga u notariusza jest trochę droższa, ale za to krótsza. Wystarczy na wizycie u notariusza mieć przy sobie dowód osobisty oraz wypis aktu zgonu.

Skutki odrzucenia spadku

Odrzucenie spadku powoduje skutki natychmiastowe oraz nieodwołalne. Osoba, która zdecydowała się na taki krok, nie będzie dziedziczyć po spadkodawcy nic – ani długów, ani aktywów. Warto jednak zauważyć, że nie ma problemu w przejściu spadku na dzieci osoby, która spadek odrzuciła. Jeśli nie chcemy dopuścić do dziedziczenia ewentualnych długów przez nasze dzieci, one także powinny odrzucić czy odpisać się od spadku.

Jak wygląda stwierdzenie nabycia spadku?

Z chwilą otwarcia spadku pojawia się dość duża grupa osób, którym zależy na uzyskaniu stwierdzenia nabycia spadku. Taki dokument jest wydawany przez sąd po złożeniu odpowiedniego wniosku. Zainteresowani stwierdzeniem nabycia spadku są przede wszystkim spadkobierca, zapisobiorca oraz wierzyciele. Prawo spadkowe pozwala spadkobiercy wykazywać swoje prawa do spadku dopiero po formalnym stwierdzeniu jego nabycia. Ta sama sytuacja dotyczy zapisobiorcy, który wtedy dopiero może dochodzić swoich zapisów w testamencie oraz wierzycielom, żeby mogli dochodzić zwrotu swoich należności.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy