Ankieter wspomaga rynek

Ankieter wspomaga rynek

Rozmowa z Janem Garlickim, prezesem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii

– W połowie października w Warszawie odbędzie się Kongres Badaczy Rynku i Opinii. Jak wygląda dziś polski rynek badawczy?
– Obecnie działa w Polsce ponad 50 agencji badawczych, z czego ok. 35 ma stabilną pozycję. Część z nich to agencje sieciowe, które swoje przedstawicielstwa mają w wielu krajach. Jednak dwie trzecie rynku to firmy krajowe. Branża rozwija się bardzo dynamicznie. Szczególnie w okresie 1993-99 obroty i wydatki na badania wzrosły kilkakrotnie. Pojawiają się nowe metody badawcze: coraz częściej stosuje się wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo, ankiety on-line, wywiady bezpośrednie wspomagane notebookami lub laptopami, rozwijają się metody opracowywania danych.
– Jaka jest jakość polskich badań w porównaniu z pracami bardziej doświadczonych w branży firm zagranicznych?
– Nie odbiega ona od standardów europejskich. Mamy 12 lat doświadczeń i dobrze wykwalifikowaną kadrę: socjologów, psychologów społecznych, absolwentów kierunków zarządzania i marketingu. W Polsce istnieją dwa podmioty zrzeszające badaczy: Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, skupiające osoby indywidualne, zajmujące się badaniami i Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku, która zrzesza pracodawców. Obie tworzą standardy pracy firm badawczych i czuwają nad ich przestrzeganiem. Został utworzony Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, do którego przystąpiło 14 firm badawczych. Mówi on m.in. o zasadach rekrutacji ankieterów, szkoleniach i kontroli jakości ich pracy.
– Czy nasz rynek badawczy różni się od rynków Europy Zachodniej?
– Nie ma różnic w stosowanych metodach ani zaawansowaniu branży badawczej. Różni się poziomem środków wydawanych na badania, liczbą zleceń. Np. mała Holandia (biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców) wydaje w skali roku 6-7 razy więcej na badania niż mająca dużo większy rynek konsumencki Polska. W wysoko rozwiniętych gospodarkach europejskich: niemieckiej, brytyjskiej albo francuskiej nie ma dużych przedsiębiorstw, których działania nie byłyby poprzedzone solidnymi badaniami i rozpoznaniem rynku. W Polsce np. monitorowanie konkurencji nie jest tak powszechne, jak w innych krajach.
– Czy nie obawia się pan, że kryzys w polskiej gospodarce zmusi do obniżenia wydatków na badania rynkowe i nieco zahamuje ich rozwój?
– W ostatnim roku obniżyły się wydatki na reklamę. W związku z tym prowadzi się mniej badań związanych z reklamą. W pozostałych branżach nie obserwujemy widocznego spadku popytu na badania. Poza tym nawet w trudnej sytuacji przedsiębiorstwa powinny korzystać z usług firm badawczych, by zoptymalizować swoją produkcję czy jakość usług i trafić do właściwych odbiorców.


II Ogólnopolski Kongres Badaczy Rynku i Opinii odbędzie się w dniach 18-19 października 2001 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Organizatorami imprezy są: Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO) oraz Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR)

Wydanie: 2001, 40/2001

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy