Wpisy od Leokadia Oręziak

Powrót na stronę główną
Opinie

Pułapka OFE

Otwarte fundusze emerytalne są najpoważniejszym źródłem narastania długu publicznego i stanowią zagrożenie dla finansów państwa Otwarte fundusze emerytalne (OFE) istnieją od 1999 r. i stanowią drugi, obok ZUS, obowiązkowy filar systemu emerytalnego. Ponad 14,5 mln

Opinie

Fałszywe strachy przed euro

Media straszą dużymi podwyżkami cen po wprowadzeniu euro. Tymczasem w krajach, które już przeszły ten proces, podwyżki z tytułu inflacji wynosiły od 0,12 do 0,29 punktu procentowego Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej ma prawo i obowiązek przyjęcia