Autocasco po nowemu

Autocasco po nowemu

PTU SA wprowadziło w swych ubezpieczeniach komunikacyjnych szereg rozwiązań dogodniejszych dla klientów

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA przyjęło 15 lutego 2005 r. nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń w umowie Autocasco (czyli w ubezpieczeniu pojazdów od uszkodzenia i kradzieży). Zmodyfikowane OWU zawierają wiele zmian w porównaniu z dotychczas obowiązującymi uregulowaniami. Zmiany te, korzystne dla klientów PTU SA, pozwalają na stworzenie szczelniejszej niż dotychczas ochrony ubezpieczeniowej.

Nawet huragan niestraszny

Z punktu widzenia klientów, bardzo ważną nowością jest doprecyzowanie wielu pojęć zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. W dokumencie tym znalazły się dokładniejsze niż dotychczas definicje takich zjawisk jak wybuch, pożar, huragan itp. Tym samym ograniczony został zakres uznaniowości przy ocenie zdarzeń, które spowodowały szkody w ubezpieczonym pojeździe. To oczywiście służy interesom klientów Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń.
W nowych OWU zmniejszono również zakres wyłączeń z odpowiedzialności ubezpieczyciela za zaistnienie zdarzeń objętych umową Autocasco. Wśród krajów europejskich, na terenie których objęcie pewnych rodzajów ryzyka odpowiedzialnością PTU SA wymaga opłacenia dodatkowej składki, pozostawiono jedynie Białoruś, Mołdawię, Rosję oraz Ukrainę.
Zmianą nieco bardziej formalną, związaną z wejściem Polski do Unii Europejskiej, jest nowe określenie warunków przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia Autocasco. W przypadku ubezpieczania w PTU SA po raz pierwszy samochodu sprowadzonego do kraju po 31 kwietnia 2004 r. z jakiegokolwiek państwa Unii konieczność przedstawienia dowodu odprawy celnej została zastąpiona wymogiem okazania przedstawicielom PTU dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy.

A gdy trzeba na hol

W Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń można wykupić bardzo korzystną polisę Assistance, stanowiącą dodatkowy wariant Autocasco. Zgodnie z jej warunkami, z pomocy ubezpieczyciela – obejmującej uruchomienie pojazdu na miejscu lub holowanie – może skorzystać posiadacz auta, które dozna uszkodzeń nawet tuż przy bramie jego domu. To ważne, bo na ogół inne towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące Assistance obsługują tylko te zdarzenia, które nastąpią w dłuższym promieniu (np. co najmniej 15 km) od miejsca zamieszkania ubezpieczonego. Minimalna, pięciokilometrowa odległość obowiązuje natomiast przy dodatkowym ubezpieczeniu oferowanym przez PTU SA, obejmującym usługę Assistance w przypadku awarii.
Co zrobić, by skorzystać z pomocy Assistance? Jeśli uszkodzony samochód osobowy, ciężarowo-osobowy lub ciężarowy o ładowności do 2 ton wymaga holowania, kierujący powinien niezwłocznie zatelefonować do Centrum Alarmowego PTU SA (numer 0-22 575-98-98). Pracownicy towarzystwa dyżurują przez całą dobę.

Wielkie dni małej floty

Istotne zmiany pojawiły się także w taryfie składek, zarówno za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów, jak i za dobrowolne ubezpieczenie Autocasco. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń tu również wprowadziło szereg rozwiązań dogodnych dla swoich klientów.
Coraz popularniejsze w naszym kraju jest ubezpieczenie floty pojazdów, z którego korzystają przedsiębiorstwa dysponujące własnym parkiem samochodowym. Dla klientów jest ono generalnie korzystniejsze niż w przypadku ubezpieczania pojedynczych aut. Dotychczas jednak ubezpieczenie to nie było dostępne dla przedsiębiorstw małych i średnich, dysponujących zaledwie kilkoma samochodami. Teraz PTU SA obniżyło z dziesięciu do pięciu liczbę pojazdów, od której ubezpieczenie traktowane będzie w taryfach jako flotowe. Wprowadzono też dodatkowe preferencje dla “małych flot” samochodowych – jeśli klient ubezpiecza od pięciu do dziewięciu pojazdów, korzysta ze zniżki sięgającej 5%.
Warto w tym miejscu podkreślić, że przy ubezpieczaniu auta, które jest własnością banku lub leasingodawcy, a zostało ubezpieczone przez jego użytkownika, system obniżek i podwyżek składki odnosi się do faktycznego użytkownika pojazdu.

Wspólny majątek – wspólna ulga w składce

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń wprowadziło też jednoznaczną regulację, iż uprawnienia do obniżek składki, nabyte przez posiadacza pojazdu, przechodzą automatycznie również na jego współmałżonka. To korzystny zapis, który uznaje ulgę ubezpieczeniową za wspólne dobro małżeństwa i pozwala z niej korzystać obojgu małżonkom. Zalety tego rozwiązania docenią zwłaszcza ci małżonkowie, którzy mają osobne, zarejestrowane na siebie samochody. Mąż może być dopiero debiutantem za kierownicą, który jeszcze nie zdążył wyjeździć żadnej zniżki ubezpieczeniowej. Jeśli jednak jego żona to doświadczony kierowca i od lat prowadzi bezszkodowo swoje auto, to dobrodziejstwa z tego płynące w postaci uprawnienia do ulgi w składce przysługują również początkującemu mężowi.
Teoretycznie wydaje się, iż PTU może na tym tracić, bo zamiast jednej ulgi w składce musi przyznawać dwie. Ewidentną korzyścią płynąca z takiego rozwiązania jest jednak to, że współmałżonek też będzie chciał wykupić ubezpieczenie w tym samym towarzystwie, by móc skorzystać z ulgi. Zamiast jednej polisy sprzedane zostaną więc dwie. Nie ma tu jednak żadnej nakazowości. PTU przewidziało bowiem także, iż na wniosek zainteresowanych współmałżonków, posiadających zarejestrowane na siebie pojazdy, istnieje możliwość indywidualnego rozliczania przebiegu każdego z tych ubezpieczeń.

Dla rolników i ich domowników

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń szuka nowych klientów nie tylko w miastach. Firma konsekwentnie stara się realizować plan rozpowszechnienia swojej oferty komunikacyjnej na terenach wiejskich. Dlatego właśnie PTU SA wprowadziło zniżki w składce ubezpieczenia OC dla rolników oraz ich domowników, którzy są posiadaczami samochodów lub innych pojazdów mechanicznych.
Ponadto wprowadzona została bardzo dogodna dla klientów zasada, iż dłuższa niż 24-miesięczna przerwa w ubezpieczeniu Autocasco nie będzie już równoznaczna z całkowitą utratą wypracowanych zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Jeśli przerwa w tym ubezpieczeniu trwa nie dłużej niż cztery lata, ubezpieczający może skorzystać z wypracowanych wcześniej zniżek w Autocasco, pomniejszonych o jedną klasę taryfową – o ile w czasie tej przerwy kontynuował, oczywiście również bezszkodowo, ubezpieczenie OC.

W dobrym towarzystwie

Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych PTU SA na tle propozycji innych towarzystw wyróżnia się wieloma rozwiązaniami korzystnymi dla klientów. To zrozumiałe, bo Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń w początkach działalności specjalizowało się właśnie w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Firma istnieje na rynku już od ponad 15 lat. Dziś to dynamicznie rozwijające się towarzystwo, oferujące szeroki wybór produktów – nie tylko ubezpieczenia komunikacyjne, lecz także osobowe, majątkowe i finansowe.
Aktualna oferta PTU kierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz do małych i średnich podmiotów gospodarczych. Firma dysponuje rozbudowaną siecią 21 oddziałów, 45 filii i ponad 4,4 tys. agencji.

 

Wydanie: 7/2005

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy