Partner na trudne czasy

Partner na trudne czasy

Najtrudniej jest po raz pierwszy uzyskać dofinansowanie

– Chwała za “Partnera”. Od kiedy PFRON prowadzi ten program, znacznie łatwiej mi jest pozyskiwać sponsorów – mówi Elżbieta Głogowska, prezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Jej organizacja od 15 lat pomaga wrócić do aktywnego życia ludziom, którzy w wyniku wypadku doznali uszkodzenia rdzenia kręgowego. Dzięki “Partnerowi” ma pieniądze na organizowanie obozów rehabilitacyjnych i kursów szkolenia zawodowego.
“Partner” to program dofinansowania działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe pracujące na rzecz niepełnosprawnych. Środki przekazywane w ramach tego programu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwiają świadczenie skutecznej pomocy setkom tysięcy ludzi niepełnosprawnych w całym kraju. Co roku korzysta z niego 30-35 największych organizacji pozarządowych oraz setki lokalnych (od kilkunastu do kilkudziesięciu w każdym województwie).
“Partner”, w obecnej postaci, zainicjowany został w roku 2000. Można dzięki niemu finansować praktycznie wszystkie zadania, jakie realizują organizacje pomagające niepełnosprawnym. Przykładowo: prowadzenie rehabilitacji, szkoleń, kursów, warsztatów, zajęć terapeutycznych, organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, promowanie wyrobów produkowanych w zakładach zatrudniających niepełnosprawnych, wspieranie uczestnictwa w targach i wystawach, szkolenie psów przewodników, wydawanie publikacji dla niepełnosprawnych… – wymieniać można długo.
Zasadą jest, iż PFRON może sfinansować nawet do 80% kosztów planowanych zadań. Stowarzyszenie czy fundacja ubiegające się o wsparcie muszą złożyć wniosek zawierający opis przedsięwzięcia i kosztorys. Uzyskanie dofinansowania to swoiste potwierdzenie, iż chodzi o organizację solidną, zdolną do realizacji swych zamierzeń. – Gdy sponsorzy zobaczyli, że instytucja państwowa, jaką jest PFRON, zawarła z FAR-em pięcioletnie porozumienie, uznali, że i oni mogą nam zaufać – dodaje Elżbieta Głogowska.


Dziesięć organizacji, które w 2003 r. uzyskały największe wsparcie w ramach programu “Partner”.

Nazwa Suma (w tys. zł)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 6447,6
Polski Związek Głuchych 5000,5
Polski Związek Niewidomych 3082,4
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji 1748,4
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 1427,5
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi 1231,2
Fundacja im. Brata Alberta 1182,0
Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna 1130,0
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych “Start” 1038,9
Krajowe Towarzystwo Autyzmu 699,3

 

Wydanie: 5/2004

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy