Bezpiecznie korzystanie z urządzeń elektrycznych. Poznaj zasady BHP

Bezpiecznie korzystanie z urządzeń elektrycznych. Poznaj zasady BHP

Obsługa urządzeń oraz instalacji elektrycznych bez odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia może być niebezpieczna dla naszego zdrowia, a nawet życia. Dlatego też prace przy tego typu urządzeniach powinny wykonywać wyłącznie upoważnione osoby.

Obsługa urządzeń oraz instalacji elektrycznych bez odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia może być niebezpieczna dla naszego zdrowia, a nawet życia. Dlatego też prace przy tego typu urządzeniach powinny wykonywać wyłącznie upoważnione osoby.

Jak wygląda organizacja pracy przy urządzeniach elektrycznych? Jakie są podstawowe zasady BHP przy pracach energetycznych?

Bezpieczeństwo i higiena pracy – poznaj najważniejsze zasady

Korzystanie z urządzenia energetycznego jest możliwe tylko w sytuacji, w której ma ono certyfikat bezpieczeństwa potwierdzający jego zgodność z dopuszczalnymi normami. Jakiekolwiek prace konserwacyjne czy remontowe w odniesieniu do instalacji i urządzeń energetycznych mogą być podejmowane w przypadkach, w których czynniki zagrożenia zostały wyeliminowane.

Co jest jeszcze istotne? Osoby używające tego typu urządzeń muszą pamiętać o tym, że powinny być one odpowiednio oznakowane oraz zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem. W momencie, w którym są one pozbawione tych zabezpieczeń, kategorycznie nie powinno się z nich korzystać.

Należy również przestrzegać zasady mówiącej, że niebezpieczne prace, czyli takie, które są podejmowane w warunkach zagrażających życiu oraz zdrowiu, powinny być wykonywane przez dwie osoby. Do tego rodzaju prac zaliczają się wszelkie prace konserwacyjne oraz modernizacyjne przy urządzeniach, które mają większe napięcie niż 1 kV.

Kto odpowiada za organizację prac energetycznych?

Za organizację prac energetycznych odpowiada:

  • poleceniodawca,
  • koordynujący,
  • dopuszczający,
  • nadzorujący,
  • kierujący pracownikami.

Obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzanie cyklicznych szkoleń BHP, które uzmysłowią pracownikom zagrożenia wynikające z pracy na danym stanowisku. Kolejnym wymogiem, który musi spełnić pracodawca, jest zabezpieczenie pracowników przed działaniem szkodliwych dla zdrowia czynników. Musi on także zapewnić odpowiedni sprzęt ochronny. Chroni on przed porażeniem prądem, poparzeniami, obrażeniami mechanicznymi, hałasem czy upadkiem z wysokości.

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Kolejnym istotnym aspektem, a także formalnym wymogiem, jaki należy spełnić (w przeciwnym wypadku przedsiębiorstwu grożą kary), jest przyjęcie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych – https://ibt.org.pl/instalacje-ex/instrukcje-bezpieczenstwa-i-eksploatacji. To dokument, w którym zawarte są informacje o poprawnym używaniu urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem. Instrukcja adresowana jest do kadry kierowniczej, specjalistów, służb dozoru oraz pracowników, którzy wykonują prace w zakresie obsługi, konserwacji, naprawy oraz pomiarów elektrycznych urządzeń energetycznych.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy