część II

Powrót na stronę główną
ABC BANKOWOŚCI część II

Dziesięć lat z euro

Od 1 stycznia 2002 r. większość mieszkańców Europy (ponad 300 mln osób) ma wspólny pieniądz. Euro obowiązuje od 1 stycznia 1999 r., jednak do końca 2001 r. nie istniało w formie gotówkowej, funkcjonując w rozliczeniach na rynku finansowym i walutowym. Wprowadzenie do obiegu euro było

ABC BANKOWOŚCI część II

Nie palimy się do eurostrefy

Czy Unia i strefa euro przetrwają? Najbardziej logiczna odpowiedź brzmi: tak, bo chce tego wielu Europejczyków. Unia Europejska jest bowiem tą instytucją, do której mają oni największe zaufanie. Taki pogląd wyraża 34% mieszkańców państw

ABC BANKOWOŚCI część II

Eurostrefa: przyszłość po przejściach

Koszt rozpadu obszaru wspólnej waluty będzie większy niż koszt jej ratowania Ten, kto trafnie przewidzi przyszłość strefy euro, zostanie zapewne najbogatszym człowiekiem wszechświata. Sytuacja ekonomiczna globu i kontynentu zmienia się bowiem

ABC BANKOWOŚCI część II

Jak ratować euro i Unię?

Powstaje coraz szczelniejsza i coraz kosztowniejsza tarcza antykryzysowa. Oby była skuteczna Przedstawiciele państw członkowskich UE dawali już dowody na to, że pragną obronić strefę euro i jedność całej Unii. Przy formułowaniu konkretnych zapisów w dokumentach unijnych

część II

Quiz z Nagrodami

Zapraszamy do wzięcia udziału w Quizie z nagrodami, dotyczącym wykluczenia finansowego. Wiedza pomocna w udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarta została w dodaktu ABC Bankowości w drukowanym wydaniu tygodnika "Przegląd" jak też na naszej stronie internetowej. Wśród osób które

ABC BANKOWOŚCI część II

Możemy uniknąć greckiej tragedii

W kwestiach finansowych Polska zamierza być mądrzejsza przed szkodą Przykład Grecji to bodaj najskuteczniejsza zachęta do przeprowadzania koniecznych reform we właściwym czasie – wtedy, kiedy jeszcze istnieje pole manewru, nie zaś wtedy, gdy niezbędne decyzje są wymuszane

ABC BANKOWOŚCI część II

Zanim wejdziemy do euro

Unia Europejska w traktacie o swoim funkcjonowaniu, przyjętym w 1992 r.w Maastricht, zapisała kryteria, które musi spełnić państwo, pragnące przyjąć wspólną walutę. Pierwsze z tych kryteriów to kryteria konwergencji prawnej dotyczące m.in. niezależności banku centralnego. Oprócz tego

ABC BANKOWOŚCI część II

Śpieszmy się powoli

Przyjmiemy wspólną walutę, ale dopiero wtedy, gdy strefa euro będzie w pełni stabilna, a my dobrze przygotowani Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, zobowiązała się do przyjęcia euro, choć bez określania, kiedy miałoby to nastąpić. Na pewno nadmierny pośpiech nie jest

ABC BANKOWOŚCI część II

Eksperci uspokajają

Nasza gospodarka się rozwija, bo jest korzystna koniunktura dla polskich eksporterów na rynkach zagranicznych. Prof. Marian Żukowski, bankowość i finanse, Katolicki Uniwersytet Lubelski Nasza gospodarka się rozwija, bo jest korzystna koniunktura dla polskich

ABC BANKOWOŚCI część II

Bilion w kieszeni

Mimo kryzysu rosną oszczędności Prawie bilion złotych zaoszczędzili Polacy w 2011 r. Tak wynika z opublikowanego przez NBP raportu „Rozwój sytemu finansowego w Polsce w 2010 r.”. W raporcie opisane są zmiany zachodzące w systemie finansowym, tendencje i bariery rozwoju