część II

Powrót na stronę główną
ABC BANKOWOŚCI część II

Dziesięć lat z euro

Od 1 stycznia 2002 r. większość mieszkańców Europy (ponad 300 mln osób) ma wspólny pieniądz. Euro obowiązuje od 1 stycznia 1999 r., jednak do końca 2001 r. nie istniało w formie gotówkowej, funkcjonując w rozliczeniach na rynku finansowym i walutowym. Wprowadzenie do obiegu euro było wielkim przedsięwzięciem. Wyprodukowano ponad 15 mld banknotów oraz 51 mld monet, które wymieniono na 9 mld banknotów oraz 107 mld monet starych walut narodowych. Operacja zamiany walut odbyła się między początkiem

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część II

Nie palimy się do eurostrefy

Czy Unia i strefa euro przetrwają? Najbardziej logiczna odpowiedź brzmi: tak, bo chce tego wielu Europejczyków. Unia Europejska jest bowiem tą instytucją, do której mają oni największe zaufanie. Taki pogląd wyraża 34% mieszkańców państw unijnych. Mniej, bo tylko 23% obywateli UE ma największe zaufanie do swoich rządów. Unia Europejska jest uważana również za najskuteczniejsze narzędzie w zwalczaniu kryzysu. Twierdzi tak 24% mieszkańców krajów unijnych. W skuteczność władz państwowych wierzy 20% mieszkańców Unii. Na trzecim miejscu

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część II

Eurostrefa: przyszłość po przejściach

Koszt rozpadu obszaru wspólnej waluty będzie większy niż koszt jej ratowania Ten, kto trafnie przewidzi przyszłość strefy euro, zostanie zapewne najbogatszym człowiekiem wszechświata. Sytuacja ekonomiczna globu i kontynentu zmienia się bowiem dynamicznie. Katarzyna Zajdel-Kurowska, przedstawicielka Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, jest przekonana, że strefa euro przetrwa. Jej zdaniem, decydenci w strukturach Unii i we władzach państw członkowskich są zgodni, że koszt rozpadu eurostrefy byłby znacznie większy niż wydatki

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część II

Jak ratować euro i Unię?

Powstaje coraz szczelniejsza i coraz kosztowniejsza tarcza antykryzysowa. Oby była skuteczna Przedstawiciele państw członkowskich UE dawali już dowody na to, że pragną obronić strefę euro i jedność całej Unii. Przy formułowaniu konkretnych zapisów w dokumentach unijnych pojawiają się różnice zdań i ostre dyskusje, zwłaszcza gdy trzeba wykładać wielkie pieniądze. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że konieczne są działania mające zapewnić rozwój UE. Wyrazem takiego przekonania stał się „ratunkowy szczyt” unijny obradujący 8-9

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

część II

Quiz z Nagrodami

Zapraszamy do wzięcia udziału w Quizie z nagrodami, dotyczącym wykluczenia finansowego. Wiedza pomocna w udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarta została w dodaktu ABC Bankowości w drukowanym wydaniu tygodnika "Przegląd" jak też na naszej stronie internetowej. Wśród osób które

ABC BANKOWOŚCI część II

Możemy uniknąć greckiej tragedii

W kwestiach finansowych Polska zamierza być mądrzejsza przed szkodą Przykład Grecji to bodaj najskuteczniejsza zachęta do przeprowadzania koniecznych reform we właściwym czasie – wtedy, kiedy jeszcze istnieje pole manewru, nie zaś wtedy, gdy niezbędne decyzje są wymuszane bolesnymi okolicznościami. Grecja jest zadłużona na ponad 340 mld euro, a jej obligacje państwowe mają rating wskazujący na ich „śmieciową wartość”. Po kryzysie rządowym, miesiącach demonstracji na ulicach oraz sporów w parlamencie greccy posłowie pod koniec października 2011 r.

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część II

Zanim wejdziemy do euro

Unia Europejska w traktacie o swoim funkcjonowaniu, przyjętym w 1992 r.w Maastricht, zapisała kryteria, które musi spełnić państwo, pragnące przyjąć wspólną walutę. Pierwsze z tych kryteriów to kryteria konwergencji prawnej dotyczące m.in. niezależności banku centralnego. Oprócz tego państwo, które zamierza wejść do strefy euro, powinno osiągnąć wysoki stopień stabilności cen. Dowodem na to musi być niska inflacja. Średnia inflacja z ostatnich 12 miesięcy nie może przekraczać więcej niż o 1,5 pkt proc. średniej

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część II

Śpieszmy się powoli

Przyjmiemy wspólną walutę, ale dopiero wtedy, gdy strefa euro będzie w pełni stabilna, a my dobrze przygotowani Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, zobowiązała się do przyjęcia euro, choć bez określania, kiedy miałoby to nastąpić. Na pewno nadmierny pośpiech nie jest tu wskazany. Przyjęcie wspólnej waluty jest wprawdzie jednym z celów naszego kraju, ważne jednak, aby nastąpiło wtedy, gdy Polska będzie w pełni przygotowana do tego ważnego kroku, i nie spowodowało zahamowania tempa naszego wzrostu gospodarczego. Czy strefa doczeka? Choć

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część II

Eksperci uspokajają

Nasza gospodarka się rozwija, bo jest korzystna koniunktura dla polskich eksporterów na rynkach zagranicznych. Prof. Marian Żukowski, bankowość i finanse, Katolicki Uniwersytet Lubelski Nasza gospodarka się rozwija, bo jest korzystna koniunktura dla polskich eksporterów na rynkach zagranicznych. Sprzedajemy naszą produkcję i usługi rocznie za ok. 300 mld euro. Gdyby jednak w krajach Europy popyt zmalał, polskie firmy to odczują – zmniejszy się produkcja i w konsekwencji zatrudnienie oraz dochody. Nasz rozwój zależy też od popytu

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część II

Bilion w kieszeni

Mimo kryzysu rosną oszczędności Prawie bilion złotych zaoszczędzili Polacy w 2011 r. Tak wynika z opublikowanego przez NBP raportu „Rozwój sytemu finansowego w Polsce w 2010 r.”. W raporcie opisane są zmiany zachodzące w systemie finansowym, tendencje i bariery rozwoju funkcjonujących w Polsce instytucji oraz rynków finansowych na tle zmian w gospodarce światowej. Ciekawe są informacje i oceny dotyczące m.in. oszczędności gospodarstw domowych. Oszczędza co czwarty Wielkość oszczędności w gospodarstwach domowych oraz skłonność do ich gromadzenia są związane z sytuacją ekonomiczną społeczeństwa. Ważne są nastroje

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.