Historia

Powrót na stronę główną
Historia

Polska Wielopolskiego

Plan Wielopolskiego sprowadzał się w istocie do tego, aby Królestwo Polskie otrzymało swój odrębny, niezależny ustrój państwowy

Historia

Rewolucja oświatowa

W II RP szkoły wyższe ukończyło ok. 83 tys. osób, a tylko w pierwszym 30-leciu PRL ponad 800 tys.

Historia

Jak walczono z zarazą

42 godziny po zdiagnozowaniu ospy Wrocław rozpoczął masowe szczepienia

Historia

Czarna ospa we Wrocławiu

Jak w 1963 r. zaszczepiono na ospę 8 mln Polaków

Historia

Skok w nowoczesność

Rozwiązanie problemu uprzemysłowienia Polski było realizacją celu, do którego zmierzały uprzednio całe pokolenia Polaków

Historia

Wojna kleru z Witosem

Mimo osobistej religijności prezes PSL „Piast” odróżniał religię od księży i nie ulegał ich wpływom

Historia

Polski trójkąt

Państwo, Kościół i NSZZ Solidarność w latach 1980-1981

Historia

Bunt potęgą jest i basta

Wiele praw, z których na co dzień korzystamy, ma początek w chłopskim nieposłuszeństwie

Historia

Jaka Polska po wojnie

Wszystkie większe majątki ziemskie muszą przejść w ręce chłopów bez odszkodowania

Historia

Mord w Puchaczowie

Największa zbrodnia podziemia popełniona po amnestii z 1947 r.