Od czytelników

Powrót na stronę główną
Od czytelników

Listy od czytelników nr 22/2018

Wdzięczność i niewdzięczność Ci, którzy wiedzieli, co zawdzięczamy armii radzieckiej, już nie żyją. Młodzi są ogłupieni przez tzw. politykę historyczną. Raz, że samodzielnie nie myślą, bo musieliby odłożyć smartfony na bok, a dwa – prawie nie ma już wiarygodnych

Od czytelników

Wspomnienie i… Święto Matki

24 maja 2014 r. o godz. 15.24 przestało bić serce Generała – na 2 dni przed Dniem Matki i przed 26. rocznicą oddania do użytku Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Od czytelników

„Niepokorni” na trasie do Siekierek

Relacja Janiny Koptas ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Aktualne Od czytelników

Przemówienie z IV Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych

Publikujemy przemówienie dr. Tadeusza Samborskiego, wygłoszone podczas obchodów IV Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych

Od czytelników

Listy od czytelników nr 21/2018

Co fanatyzm robi z ludzi Ze zdumieniem i oburzeniem przeczytałam artykuł „W Czarnem Łupaszce pamiętają” (PRZEGLĄD nr 17-18), opisujący bulwersujące zdarzenia w tym miasteczku. Chodzi mi o osobę urzędnika państwowego – Piotra Szubarczyka zabiegającego o budowę

Od czytelników

Listy od czytelników nr 20/2018

Dzień Zwycięstwa czy urodziny Hitlera? Dziękuję za przedstawienie w artykule „Żołnierze gorszego sortu” (PRZEGLĄD nr 17-18) tragicznej sytuacji, w jakiej znaleźli się byli berlingowcy. Utworzenie wojska polskiego na terenie Związku Radzieckiego było jedyną szansą dla osób,

Od czytelników

Listy od czytelników nr 19/2018

Dlaczego powielacie kłamstwa? Ze zdumieniem przeczytałem w tygodniku, który cenię od jego powstania (jeszcze z czasów „Przeglądu Tygodniowego”) kłamliwy tekst Roberta Kuliga „Świt po ataku” (PRZEGLĄD nr 17-18). Pełna dezinformacja! Dlaczego nie poczekaliście na wyniki pracy inspektorów Organizacji

Od czytelników

Listy od czytelników nr 17-18/2018

Broniliśmy Róży Luksemburg W liście opublikowanym w PRZEGLĄDZIE nr 16 prof. Ryszard Turski ubolewa, że nie słyszał o najcichszym nawet proteście społecznym z powodu likwidacji w Zamościu tablicy upamiętniającej urodzoną tu Różę Luksemburg. Chciałbym poinformować, że taki protest

Od czytelników

Listy od czytelników nr 16/2018

Poczta nasza powolna Działalność Poczty Polskiej (czy raczej poczty świętej, prowadzącej w placówkach handel dewocjonaliami) woła o pomstę do nieba. 12. i 13. numer PRZEGLĄDU (z 19 i 26 marca) otrzymałem razem w czwartek, 29 marca 2018 r., numeru

Od czytelników

Listy od czytelników nr 15/2018

Oskarżam PiS Bardzo ważne jest działanie Olgierda Łukaszewicza na rzecz przypomnienia i popularyzowania „Konstytucji dla Europy” Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego z 1831 r. Z niej cytat: „…wszystkie narody europejskie (jeśli chcą używać trwałego pokoju i szczęścia) mają