Pytanie Tygodnia

Powrót na stronę główną
Pytanie Tygodnia

Co warto studiować, aby być bogatym?

Prof. Andrzej Koźmiński, rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Młody człowiek powinien studiować to, co go interesuje. Jeżeli zajmuje się czymś mało ciekawym, nie może być w tym bardzo dobry, a jak nie jest bardzo dobry,

Pytanie Tygodnia

Czy należy wprowadzić 40-godzinny tydzień pracy?

Daniel Podrzycki, przewodniczący NSZZ “Sierpień 80” Dla pracowników jest to dobre rozwiązanie. Gorzej z resztą. Każdy zatrudniony powie, że lepiej, by tydzień pracy był krótszy, a wynagrodzenia pozostały na dotychczasowym poziomie. Trzeba jednak pamiętać, że przy obecnej

Pytanie Tygodnia

Jakie są granice wolności prasy?

Prof. Ewa Łętowska, sędzia NSA, b. rzecznik praw obywatelskich W sprawie wolności prasy nie istnieje sztywna, ogólna zasada, bo problem trzeba za każdym razem dokładnie wyważyć. Np. większość ważnych wyroków w sprawach dotyczących takich kwestii w Sądzie Najwyższym

Pytanie Tygodnia

Skąd się bierze wiara w skuteczność listów pisanych do instytucji?

Przemysław Szustakiewicz, doradca prezesa Najwyższej Izby Kontroli Co roku wpływa więcej skarg, w 1995 roku było ich 5 tys., w ubiegłym roku – 7,5 tys. NIK jest traktowana jako ostatnia deska ratunku

Pytanie Tygodnia

Czy zwalczać prostytucję przydrożną?

Prof. Marian Filar, prawnik, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń Prostytucja przydrożna, widoczna gołym okiem, jest raczej problemem estetycznym niż prawnym, i tylko w takich kategoriach można tu mówić o jakichś działaniach. W warstwie czysto prawnej

Pytanie Tygodnia

Jaka jest polska szkoła po roku reformy?

Anna Radziwiłł, b. minister, doradca min. Mirosława Handkego Oczywiście, polska szkoła jest zróżnicowana. Każda ma swoją osobowość. Część szkół zaczęła własne twórcze działanie, by sensowniej edukować, prowadzić edukację wychowującą. Dla wszystkich

Pytanie Tygodnia

Jak pomóc rolnikom w obliczu klęski suszy?

Jarosław Kalinowski, prezes PSL Na razie można tylko skonstatować ze smutkiem, że rząd powinien wiedzieć, w jakiej strefie klimatycznej się znajdujemy i dysponować zapasami na wypadek klęski. Tymczasem na jesieni Agencja upłynniła 200 tys. ton zapasów, a teraz

Pytanie Tygodnia

Czy przyśpieszone wybory mogą być jedynym wyjściem z politycznego kryzysu?

Lech Wałęsa, b. prezydent RP Wyborów przyśpieszonych na razie nie będzie, bo te pensyjki za ponad 100 mln starych zł nie pozwolą, by parlament tak łatwo się rozwiązał. Jeśli dojdzie do wcześniejszych wyborów, to przyśpieszenie nie będzie tak wielkie, maksymalnie

Pytanie Tygodnia

Jaki jest bilans 10 lat samorządu w Polsce?

Włodzimierz Cimoszewicz, poseł SLD, b. premier Bilans samorządów na poziomie gminy ma wiele pozytywów. Powstały na tym szczeblu grupy świadomych obywateli, którzy zaangażowali się w sprawy lokalne. Stworzona została też droga dla młodych, zdolnych ludzi

Pytanie Tygodnia

Czy ”Randka w ciemno” jest grzesznym programem?

Jacek Kawalec, aktor, były prowadzący “Randki w ciemno” Samo życie zwykle tak wygląda, że skłania do moralnego lub niemoralnego postępowania. Grzechy też bywają różne, np. przejście na czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości również można zaliczyć do tej