Pytanie Tygodnia

Powrót na stronę główną
Pytanie Tygodnia

Jakie wydarzenie będzie najważniejsze dla Pani/Pana w 2000 roku?

Janusz Onyszkiewicz, minister obrony narodowej Jako obywatel i polityk liczę na to, że w końcu wyznaczony zostanie termin wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jako szef resortu obrony narodowej będę czynił starania, aby budżet został w całości

Pytanie Tygodnia

Jak się Pani/Panu podoba „Przegląd”?

Andrzej Celiński, wiceprzewodniczący SLD “Przegląd” znajdzie czytelników pośród ludzi zainteresowanych czymś innym niż różnice cen i jakości pro­duktów oferowanych przez hipemarkety. Zajmie miejsce, jakie kiedyś, w innych okolicznościach, miała “Po­lityka”, obecnie szukająca klienta