Czego boją się Amerykanie?

Czego boją się Amerykanie?

75% Amerykanów uważa, że gospodarka Stanów Zjednoczonych znajduje się obecnie w złym stanie, ponad 61% obawia się utraty pracy Ludzie boją się niezliczonej ilości rzeczy, zjawisk i sytuacji zarówno realnych, jak i wyimaginowanych. Dzięki pomiarom socjologicznym możemy poznać skalę tych obaw w różnych społeczeństwach. Obawy występują zarówno w społecznościach krajów biednych, jak i bogatych. Przypuszczam, że więcej obaw mają np. Amerykanie aniżeli mieszkańcy Fidżi czy Tonga. Boimy się rzeczy, osób i zjawisk nieznanych, które mogą stanowić zagrożenie dla naszego bytu osobistego i dla naszej rodziny. Boimy się np. wojny, utraty zdrowia, utraty pracy, przestępczości, wysokiej inflacji. Boimy się zarówno poważnych zagrożeń, jak i rzeczy błahych. A czego boją się Amerykanie? Źródła obaw mieszkańców USA wywodzą się zarówno z sytuacji wewnętrznej, jak i zagranicznej kraju. Zacznijmy od źródeł wewnętrznych. Recesja, AIDS, przestępczość Według CNN, 75% Amerykanów uważa, że gospodarka Stanów Zjednoczonych znajduje się obecnie w złym stanie i w związku z tym obawiają się recesji. Rynek pracy jest coraz trudniejszy zwłaszcza dla osób o niższych kwalifikacjach. Od 1979 r. w gospodarce amerykańskiej ubyło 6 mln dobrze płatnych stanowisk pracy w przemyśle. W lutym br. ubyło 52 tys. takich stanowisk, głównie z powodu przeniesienia produkcji do krajów rozwijających się. Aż 61% ankietowanych przez Instytut Gallupa obawia się utraty pracy z powodu przeniesienia produkcji za granicę, w tym dla 41% jest to poważne zagrożenie, a 20% nieco mniej się tym przejmuje. Prawie dwie trzecie Amerykanów (65%) obawia się wzrostu ubóstwa w Stanach Zjednoczonych. Oficjalny próg ubóstwa to roczny dochód dla czteroosobowej rodziny poniżej 20.614 dol. Według oficjalnej statystyki, w ubóstwie żyje w USA 37 mln osób (czyli 12,7% społeczeństwa), w tym 13 mln dzieci. Aż 97% ankietowanych uważa, że walka z ubóstwem jest ważnym zadaniem, a 56% przeznaczyło własne środki dla osób potrzebujących lub organizacji charytatywnych. 31% Amerykanów uważa, że walka z ubóstwem jest przede wszystkim zadaniem rządu federalnego, a 17% jest zdania, że jest to sprawa wyłącznie ludzi biednych. Kobiety są bardziej zatroskane problemem ubóstwa aniżeli mężczyźni. Aż 63% ankietowanych obawia się, że kiedyś mogą się znaleźć wśród osób żyjących w ubóstwie. Amerykanie obawiają się przestępczości. Tylko 19% mężczyzn czuje się bezpiecznie, spacerując wieczorem w swoim osiedlu, natomiast 68% Amerykanów boi się spacerować wieczorem w okolicy, w której mieszkają. AIDS jest również źródłem obaw Amerykanów. Ponad 40% obawia się zarażenia wirusem HIV, a 55% stosuje środki zapobiegające zakażeniu w postaci prezerwatywy, ostrożnego wyboru partnera, unikania transfuzji krwi oraz magazynowania swojej krwi w banku krwi. Przytłaczająca większość Amerykanów, 68% uważa, że AIDS jest dziś najpoważniejszą chorobą w USA. Natomiast 14% twierdzi, że jest nią rak, a 7% – że choroby serca. Niezależność materialna i samodzielność jest cechą społeczeństwa amerykańskiego. Dzieci szybko uniezależniają się od rodziców, a rodzice mają ambicję być niezależni do końca życia. Sondaż przeprowadzony wśród osób dorosłych wykazał, że 34% ankietowanych obawia się uzależnienia od innych,33% obawia się utraty zdrowia, a 16% utraty pieniędzy i popadnięcia w związku z tym w zależność od innych osób. Tylko 9% Amerykanów boi się utraty godności osobistej. W wypadku gdyby zaistniała konieczność korzystania z opieki i pomocy ze strony innych osób, np. przy kąpieli, jedzeniu czy ubieraniu, 38% wolałoby skorzystać z pomocy współmałżonka, 31% ze strony profesjonalnej opieki, 14% ze strony dzieci, 5% ze strony rodzica, 3% ze strony krewnych i tyleż samo ze strony przyjaciół. Wolność i… pająki Amerykanie są przywiązani do swoich praw i swobód obywatelskich. Po ataku terrorystycznym na USA i w wyniku polityki administracji Busha rozszerzającej kontrolę nad społeczeństwem wzrosły obawy Amerykanów o ograniczanie ich konstytucyjnych swobód. Na pytanie, jak poważny jest to problem, 61% odpowiedziało, że „bardzo poważny”, 25% – że „dość poważny”, 7% – „nie bardzo poważny”, a 6% „nie widzi w tym w ogóle żadnego zagrożenia”. Ponad połowa Amerykanów (52%) wyraża obawy, że USA

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc 30,00 zł lub Dostęp na 12 miesięcy 250,00 zł
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 19/2008, 2008

Kategorie: Świat