Na czym polega faktoring krajowy?

Na czym polega faktoring krajowy?

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa polegająca na przekazaniu przez przedsiębiorcę faktur z odroczonym terminem płatności firmie, która udziela finansowania. Jest wiele rodzajów faktoringu, m.in. krajowy. Na czym polega i u kogo sprawdzi się najlepiej?

Usługa faktoringu umożliwia szybkie odzyskanie należności z faktury, czyli wpływ środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub usługi, co przekłada się na przyspieszenie finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz poprawę płynności finansowej.

W przedsiębiorstwach najmniejszych płynność finansowa jest podstawą. Bez regularnego dopływu środków pieniężnych nie istnieje. Nawet przedsiębiorstwa, które sprzedają dużo usług lub towarów, które dysponują odpowiednią dokumentacją, mogą zbankrutować. Najbardziej odczuwalne jest to w branżach, w których szczególnie popularne są kredyty kupieckie, z wystawianiem faktur z terminem płatności odroczonym o ok. 30 do aż 90 dni.

Faktoringu w Polsce a ryzyko niewypłacalności dłużnika

W Polsce funkcjonuje wiele modeli faktoringu, które podlegają kwalifikacji najczęściej ze względu na stronę, która odpowiada za niewypłacalność dłużnika. Najpopularniejszym jest faktoring pełny, w którym faktor bierze obejmuje ryzyko niewypłacalności partnera biznesowego. Możliwość tę daje ubezpieczenie należności lub polisa, która zawarta jest przez właściciela firmy z ubezpieczycielem.

Kolejną opcją dla przedsiębiorców jest faktoring niepełny, który polega na przejęciu wierzytelności przez faktora bez ryzyka niewypłacalności kontrahentów. W tym przypadku właściciel firmy odpowiedzialny jest za ich niewypłacalność. Musi zwrócić faktorowi zaliczkę, która została wypłacona w związku z zakupem wierzytelności w momencie, gdy kontrahent nie uiści zapłaty w ustalonym terminie. A jakie są inne modele faktoringu?

Faktoring krajowy – u kogo sprawdzi się najlepiej?

Faktoring krajowy to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy nawiązali współpracę z kontrahentami z tego samego państwa. Pozwala to na szybki przepływ pieniędzy, uwalniając zamrożoną w fakturach gotówkę. Przedsiębiorca nie musi bowiem oczekiwać kilku miesięcy na zapłatę przez kontrahenta. Po zgłoszeniu faktury otrzymuje należności od razu na wyznaczone konto. Firma faktoringowa dokonuje przelew środków na konto faktoranta, który na bieżąco może spłacać zobowiązania. Rozwiązanie to sprawdzi się m.in. w firmach produkcyjnych, gdzie kapitał obrotowy jest szczególnie potrzebny.

Faktoring międzynarodowy – przeciwieństwo faktoringu krajowego

Faktoring międzynarodowy to metoda faktoringu dedykowana przedsiębiorstwom, które stawiają na wysyłkę towarów lub usług poza granicę kraju lub chcą sprowadzać je do Polski. Wśród nich wyróżnić można faktoring eksportowy, związany ze sprzedażą produktów na rynki zagraniczne, a także faktoring importowy, związany z importem usług lub towarów do Polski zza granicy.

Faktoring jest niezwykle przydatny w przypadku eksportu towarów. Transakcje zagraniczne związane są często z wydłużonym terminem płatności za faktury. Z kolei w przypadku importu towarów – wpłynie na wiarygodność i wypłacalność firmy. Należy mieć na uwadze, że w przypadku faktoringu międzynarodowego usługę realizuje się przy udziale dwóch faktorów, importowego i eksportowego. Obie strony dbają więc o prawidłowość i szybkość transakcji.

Faktor eksportowy dokonuje cesji wierzytelności nabytej od eksportera dla faktora importowego. Ten z kolei nabywa prawo do uzyskania zapłaty za transakcję ze strony importera. Faktor importowy kieruje płatność do faktora eksportowego, który rozlicza się z przedsiębiorcą. Jeśli klient zza granicy nie udzieli płatności, faktor importowy płaci eksportowemu i ma obowiązek rozpocząć proces windykacji.

Faktoring – szybkie źródło finansowania

Faktoring nie prowadzi do uzależnienia przedsiębiorcy od zewnętrznego kapitału. Nie prowadzi również do powstawania długów, uznawanych jako długookresowe. Ponadto faktoring, przeciwnie do kredytów, może wpłynąć na zwiększenie aktywów firmy. Nie będzie również stanowił powodu do zaciągania kolejnych zobowiązań. Jest metodą finansowania przedsiębiorstw, który ma pomagać w uwolnieniu kapitału wewnętrznego i w odpowiednim zarządzaniu nim.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy