Z myślą o studentach i seniorach oraz wyjeżdżających do pracy

Z myślą o studentach i seniorach oraz wyjeżdżających do pracy

DALEKA BRUKSELA BLISKA LUDZIOM

Początek roku zaowocował pojawieniem się kolejnego już poradnika przygotowanego na zlecenie posłanki do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej. Tym razem wydawnictwo adresowane jest do osób podejmujących pracę w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Publikacja zawiera zestaw pytań i odpowiedzi odnoszących się do najczęstszych problemów, z którymi spotykają się ludzie wykonujący pracę za granicą. Intencją poradnika nie jest zachęcanie Polaków do opuszczenia naszego kraju, lecz wyposażenie zainteresowanych wyjazdem w celach zarobkowych w niezbędny bagaż informacji zarówno na temat ogólnych zasad pracy na terenie UE, jak i regulacji prawnych związanych z zatrudnieniem na terytorium unijnym. W wydanym przez panią poseł poradniku znajdziemy także odpowiedzi na pytania, co zrobić w sytuacji problemowej i gdzie szukać pomocy, gdy już znajdziemy się w trudnym położeniu.

W połowie stycznia posłanka do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka skierowała również pytanie do Komisji Europejskiej, dotyczące nowych inicjatyw na rzecz zwiększenia liczby potencjalnych beneficjentów programu Erasmus+. Zaproponowała Komisji rozważenie propozycji połączenia studiów za granicą z możliwością podjęcia płatnego stażu. Zapewniłoby to dodatkową pomoc finansową studentom, ponieważ dla wielu osób poważną barierą pozostają wysokie koszty związane z pobytem w miejscu nauki, wskutek czego młodzi ludzie często rezygnują z niebywałej szansy, jaką jest udział w programie.

W roku 2016 we wszystkich biurach europosłanki Łybackiej kontynuowane będą inicjatywy skierowane do seniorów – szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, warsztaty komputerowe, a także zajęcia językowe i fizjoterapeutyczne. Młodzież natomiast po raz kolejny będzie mogła sprawdzić swoje umiejętności w konkursach europejskich. W dalszym ciągu dostępne będą bezpłatne konsultacje prawne oraz porady dla przedsiębiorców starających się o fundusze europejskie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, od stycznia w mieście będącym pierwszą stolicą Polski działa szóste już biuro posłanki do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej, w którym oprócz szkoleń europejskich i wszystkich wyżej wymienionych programów odbywać się będą dyżury obywatelskie przedstawicieli lokalnego samorządu.

Wydanie: 08/2016, 2016

Kategorie: Parlament Europejski

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy