Najtrudniejszy pierwszy krok

Najtrudniejszy pierwszy krok

Dla każdego przedsiębiorcy możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia dla prowadzonej przez niego działalności jest niezwykle atrakcyjna i ważna. Widać to również podczas aplikowania po środki pochodzące z funduszy europejskich. Dla wielu przedsiębiorców działających na rynkach lokalnych, poza dużymi aglomeracjami miejskimi, programy europejskie stały się szansą na poprawę własnej konkurencyjności i wprowadzenie innowacji w produkcji lub usługach. Niestety, skomplikowany proces ubiegania się o środki unijne jest dla wielu zainteresowanych barierą.

Właśnie te trudności zmobilizowały wielkopolską posłankę do Parlamentu Europejskiego Krystynę Łybacką (S&D) do zorganizowania, szczególnie w gminach i miastach powiatowych, cyklu szkoleń dla przedsiębiorców na temat pozyskiwania środków z programów europejskich. Dzięki pomocy Punktów Informacji Europejskiej Europe-Direct w Poznaniu i Lesznie, a także przy wsparciu lokalnych samorządów, możliwe stało się zorganizowanie spotkań z doradcami w prawie wszystkich wielkopolskich powiatach.

Z bezpłatnych i prowadzonych przez najlepszych specjalistów szkoleń korzystają zarówno doświadczeni przedsiębiorcy, jak i osoby rozpoczynające dopiero własną działalność gospodarczą, przedstawiciele instytucji samorządowych, a także członkowie stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych.

– Szanse, jakie daje nam Unia Europejska, są olbrzymie – mówi europosłanka Krystyna Łybacka. – Perspektywa unijna na lata 2014-2020, ale i ta wcześniejsza, dały polskim samorządom i przedsiębiorcom możliwość rozwoju, zwiększyły konkurencyjność gospodarki, a także pozwoliły na stworzenie nowych miejsc pracy. Podróżując dzisiaj po Polsce, co rusz widzimy obiekty, na których umieszczona jest flaga Unii Europejskiej i charakterystyczna adnotacja mówiąca o tym, że powstały one dzięki wsparciu ze środków wspólnotowych. Katalog programów europejskich jest bardzo duży, jednak sposób ubiegania się o fundusze bywa skomplikowany. Dlatego podczas współorganizowanych przeze mnie wraz z Punktami Europe-Direct bezpłatnych szkoleń uczestnicy zapoznają się nie tylko z możliwościami i kryteriami poszczególnych programów, ale – co ważniejsze – otrzymują wiele praktycznych wskazówek ułatwiających przyszłe aplikowanie. Pomoc na tym etapie jest bardzo ważna, bo tak jak w piosence – najtrudniejszy bywa pierwszy krok – podkreśla posłanka Łybacka.

Informacje o organizowanych szkoleniach są dostępne na stronie internetowej www.lybacka.pl, profilu facebookowym, a także pod numerem telefonu biura poselskiego w Poznaniu 61 852 48 21.

Wydanie: 21/2018

Kategorie: Parlament Europejski

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy