Europa potrzebuje nowych umiejętności

Europa potrzebuje nowych umiejętności

Systemy edukacji w poszczególnych krajach Unii Europejskiej stanowią wyłączną domenę państw członkowskich, jednak problematyka kierunków rozwoju edukacyjnego coraz częściej staje się kluczowym punktem podczas obrad gremiów Parlamentu Europejskiego. Zachodzące w całej Europie bardzo silne zmiany demograficzne i społeczne powodują konieczność skorelowania wielu działań, w tym również odnoszących się do szeroko rozumianej edukacji. Jednym z kluczowych problemów, na który wskazują wyniki opublikowanych w ostatnich tygodniach badań, jest z jednej strony obniżający się poziom rzeczywistych umiejętności absolwentów, z drugiej zaś wykonywanie pracy daleko poniżej posiadanych kwalifikacji.
Podczas debaty odbywającej się w czasie ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, poświęconej europejskiemu programowi na rzecz nowych umiejętności, głos zabrała reprezentująca Grupę Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów posłanka Krystyna Łybacka. Jak zaznaczyła polska eurodeputowana, podstawowym problemem pozostaje konieczność określenia roli i miejsca systemów edukacji w społeczeństwach. – Jakość systemów edukacji powinna być mierzona nie poziomem przygotowania do egzaminów, a poziomem przygotowania do życia. Umiejętności poznawcze muszą iść w parze z umiejętnościami społecznymi – mówiła z parlamentarnej mównicy posłanka Łybacka. Zdaniem byłej minister edukacji, koniecznym warunkiem działania na rzecz zwiększania umiejętności jest większe zaangażowanie przedsiębiorców, którzy powinni uczestniczyć w działaniach edukacyjnych i jednocześnie zdecydowanie mocniej angażować się w tworzenie nowych miejsc pracy dla tak przygotowanych młodych ludzi.
Niezwykle ważne będzie także dokonanie zmiany metod i sposobów kształcenia, m.in. poprzez uznawanie w większym stopniu metod kształcenia nieformalnego. Zdaniem poseł Łybackiej, kluczem do sukcesu będzie szersze i lepsze wykorzystywanie istniejących już instrumentów unijnych, takich jak program Erasmus+, aby zintensyfikować nabywanie nowych umiejętności, ale również nabieranie zaufania do kwalifikacji zdobywanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, a także poza jej granicami.

Wydanie: 2016 25/2016

Kategorie: Parlament Europejski

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy