Mapa drogowa edukacji

Mapa drogowa edukacji

Parlament Europejski stawia na indywidualny rozwój ucznia i wsparcie nauczyciela

Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Także Parlament Europejski zmierza do zbilansowania swojej aktywności w minionych 12 miesiącach. O wskazanie najważniejszych inicjatyw w 2018 r. poprosiliśmy europosłankę Krystynę Łybacką, reprezentującą grupę Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim.

Krystyna Łybacka – posłanka do Parlamentu Europejskiego

Głównym obszarem, którym zajmuje się pani poseł, jest sfera edukacji. Czy na tym polu Parlament Europejski może się pochwalić jakimiś szczególnymi osiągnięciami w mijającym roku?
– Przypomnijmy na początku, że kształt systemów edukacji jest domeną państw członkowskich i to one w największym stopniu odpowiadają za jakość kształcenia w danym kraju. Niezwykle ważną rolą Unii Europejskiej, szczególnie Parlamentu Europejskiego, jest jednak wskazywanie wzorców, dzięki którym systemy krajowe będą się rozwijać w najlepszym kierunku. W połowie tego roku Parlament Europejski przyjął rezolucję przygotowaną na podstawie raportu, którego byłam autorką, dotyczącą modernizacji systemów edukacji. Można powiedzieć, używając popularnego dzisiaj określenia, że dokument ten jest swoistą mapą drogową, wskazującą, w jaki sposób dążyć do zbudowania optymalnego systemu edukacji, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Rezolucja nie wymusza zmian, lecz mocno akcentuje potrzebę ich wprowadzenia, ukazując pozytywne skutki modernizacji. Kraje zainteresowane zwiększaniem potencjału edukacyjnego będą mogły również liczyć na silne wsparcie, także finansowe, instytucji unijnych.

Można więc powiedzieć, że Parlament Europejski chce promować nowe standardy edukacyjne w Europie.
– Tak, mówimy o tworzeniu systemów edukacji, w których na każdym szczeblu stawiamy na indywidualny rozwój ucznia, a także na istotne wsparcie dla nauczycieli. Równocześnie kontynuujemy dotychczasowe programy, chociażby takie jak Erasmus Plus. W tym roku świętowaliśmy 30-lecie tego najpopularniejszego programu Unii Europejskiej. Obecnie trwają bardzo intensywne prace nad jego nową perspektywą, w której rozszerzony zostanie katalog beneficjentów, jak również znacznie zwiększy się jego budżet.

Czy w obszarze pani aktywności krajowej pojawiły się również nowe wyzwania?
– W roku 2014, gdy rozpoczęłam sprawowanie mandatu w Parlamencie Europejskim, postanowiłam, że poprzez moją działalność krajową powinnam przybliżać Unię Europejską mieszkańcom Wielkopolski. W tym celu zainaugurowaliśmy rozmaite programy i działania skierowane do wszystkich grup społecznych, a szczególnie do młodzieży, studentów, seniorów czy przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać, że samo uruchomienie jakiejkolwiek inicjatywy to zaledwie pierwszy krok. Niejednokrotnie poważniejszym wyzwaniem jest jej utrzymanie. Za sukces poczytuję sobie to, że po kilku latach wspólnego działania z różnymi środowiskami możemy się cieszyć z efektów naszej pracy, a co ważniejsze – pojawia się pewność, że wiele zainicjowanych projektów będzie kontynuowanych przez samych uczestników. Szczególnie istotne są dla mnie projekty skierowane do środowiska senioralnego, w którym niezwykle ważny jest efekt włączenia i otwarcia się na nowe inicjatywy. Osoby w wieku dojrzałej młodości to znakomici i cierpliwi słuchacze, którzy korzystają np. z kursów komputerowych, językowych czy zajęć ruchowych nie tylko po to, by rozwijać swoje umiejętności, ale także po to, by dłużej zachowywać aktywność zarówno fizyczną, jak i umysłową.

Czy w nowym roku życzyłaby pani sobie czegoś szczególnego?
– Wszystkim czytelnikom PRZEGLĄDU chciałabym przekazać na czas nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, a także na cały nowy rok życzenia wielu dobrych chwil, przeżywanych w zdrowiu, atmosferze rodzinnego ciepła i w oderwaniu od trosk codzienności. Życzmy sobie, by każdy nowy dzień zaczynał się i kończył uśmiechem, będącym zarówno zwiastunem, jak i potwierdzeniem każdej, nawet najmniejszej radości.

Fot. European Union

Wydanie: 51/2018

Kategorie: Parlament Europejski

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy