Niekonwencjonalnie i skutecznie

Niekonwencjonalnie i skutecznie

Zapoznając się z informacjami o prowadzonych w Polsce badaniach opinii publicznej, bardzo często słyszymy, że pierwszym skojarzeniem odnoszącym się do pytania „Jakie korzyści odnosi Polska z członkostwa w Unii Europejskiej” jest odpowiedź wskazująca na fundusze europejskie. Ten niezwykle ważny aspekt przynależności do wspólnotowej rodziny stanowi tylko jeden z wielu obszarów trwających od 14 lat pozytywnych zmian w naszym kraju.

Krystyna Łybacka, posłanka do Parlamentu Europejskiego z grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, od początku swojej kadencji stara się w niekonwencjonalny sposób pobudzać zainteresowanie Unią Europejską różnych grup mieszkańców Wielkopolski. Inicjatywy te stanowią uzupełnienie podstawowej działalności informacyjnej, w ramach której europosłanka we współpracy z punktami informacyjnymi Europe Direct i samorządami organizuje spotkania, podczas których przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych dowiadują się o możliwościach aplikowania po środki europejskie. Przygotowała również pięć informatorów europejskich, w tym także skierowany do uczelni i przedsiębiorców, ułatwiający sięganie po fundusze z programu badawczego Horyzont 2020. W myśl przyjętego hasła „Daleka Bruksela bliska ludziom” europosłanka zaprasza mieszkańców na rozmaite warsztaty i zajęcia odbywające się bardzo często we wsiach i mniejszych miejscowościach. Organizowane przez Krystynę Łybacką spotkania mające formę warsztatów komputerowych, językowych, plastycznych, a nawet rękodzieła pozwalają na połączenie różnych form aktywności, szczególnie wśród seniorów, z okazją do rozmowy o aktualnych wydarzeniach w Parlamencie Europejskim. Przyjęta formuła jest również sprawdzonym sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a zwłaszcza wykluczeniu cyfrowemu i językowemu. W czasie zajęć komputerowych i językowych seniorzy wkraczają w świat internetu, przełamując lęk przed wirtualną rzeczywistością i rozmową w obcym języku.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że podjęte działania z biegiem czasu owocują pojawianiem się dalszych spontanicznych działań. Jednym z przykładów może być akcja grupy seniorek z Konina, które uczestnicząc w zajęciach plastycznych organizowanych przez europosłankę Krystynę Łybacką, postanowiły nawiązać współpracę z przedszkolami, w których wraz z najmłodszymi, w formie zabawy, poznawać będą kraje Unii Europejskiej m.in. przez wspólne malowanie kolorowych flag. Także uczestnicy warsztatów językowych, szczególnie z języka niemieckiego, mają już za sobą wycieczkę do Berlina (na zdjęciu), w trakcie której mogli praktycznie wykorzystać nabyte umiejętności, a także odwiedzić wiele ciekawych miejsc w stolicy zachodnich sąsiadów.

Jak zauważa poseł Krystyna Łybacka, największym sukcesem zajęć realizowanych w formie tematycznych warsztatów jest skuteczne obalanie stereotypów, które tworzą wyobrażenie Unii Europejskiej jako odległego i zbiurokratyzowanego tworu. „Unia Europejska to wspólnota mieszkańców, która łączy nas w naszej różnorodności. Bardzo się cieszę, że spotkania, które organizuję, są okazją do rozbudzania poczucia tej wspólnoty i traktowania jej jako wartości bliskiej każdemu z nas”, podkreśla europosłanka.

Wydanie: 12/2018

Kategorie: Parlament Europejski

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy