W Parlamencie Europejskim o edukacji jutra

W Parlamencie Europejskim o edukacji jutra

Krystyna Łybacka przygotowuje dla Parlamentu Europejskiego raport na temat modernizacji edukacji w Unii Europejskiej

W drugiej połowie listopada odbyły się w Parlamencie Europejskim dwie niezwykle ważne konferencje na temat edukacji. Pierwsza dotyczyła programu Unii Europejskiej Erasmus+, druga natomiast związana była z zagadnieniem modernizacji edukacji w UE. O szczególnym znaczeniu tych wydarzeń dla Polski może świadczyć fakt, że obie konferencje przygotowywała polska eurodeputowana Krystyna Łybacka z grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się seminarium dotyczące modernizacji edukacji, w którym uczestniczyli: Tibor Navracsics – komisarz UE ds. edukacji i kultury, Petra Kammerevert – przewodnicząca Komisji ds. Kultury i Edukacji PE (CULT), posłowie do Parlamentu Europejskiego, a także licznie przybyli przedstawiciele organizacji zajmujących się problematyką edukacji od przedszkola aż po szkolnictwo wyższe. Na konferencji obecni byli również reprezentanci studentów, nauczycieli i rodziców. O sile polskiego głosu podczas tego niezwykle istotnego wydarzenia świadczyć też może to, że jego organizatorka, Krystyna Łybacka, została wyznaczona przez Parlament Europejski do opracowania specjalnego raportu dotyczącego modernizacji edukacji w Unii Europejskiej, który to dokument już w najbliższych miesiącach stanie się oficjalnym stanowiskiem parlamentu w tej kwestii. Jak zaznaczyła europosłanka Krystyna Łybacka, dyskusja podczas seminarium miała charakter wyjątkowo merytoryczny, co pokazuje, jak duże zainteresowanie, a jednocześnie oczekiwania wzbudza kwestia modernizacji edukacji w Unii Europejskiej.

Dla posłanki Krystyny Łybackiej kończący się rok 2017 był kolejnym bardzo pracowitym okresem. O skali zaangażowania eurodeputowanej – zarówno w prace parlamentarne, jak i w działalność na terenie Polski – można się przekonać z lektury liczącego prawie 50 stron sprawozdania, w którym Krystyna Łybacka podsumowuje kolejny rok swojej pracy poselskiej (sprawozdanie dostępne na stronie www.lybacka.pl). Posłanka może się cieszyć nie tylko z własnych dokonań, lecz także z faktu, że zostały one dostrzeżone i docenione przez niezależnych obserwatorów życia parlamentarnego. Uczestnicy projektu On Our Watch, skupiającego organizacje pozarządowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające w różnych obszarach zainteresowań, pozostające w bezpośrednim kontakcie z obywatelami, nagrodzili wyróżnieniem Krystynę Łybacką za jej zaangażowanie na rzecz edukacji. O pracy europosłanki członkowie On Our Watch napisali: „Posłanka Krystyna Łybacka żywo interesuje się edukacją i to jest sedno jej pracy parlamentarnej. Prowadziła kampanię na rzecz programu Erasmus+, aby był on prawdziwie dostępny dla wszystkich. Przygotowała sprawozdanie z realizacji procesu bolońskiego i obecnie pracuje nad modernizacją edukacji w UE. Jest także wiceprzewodniczącą grupy PE ds. uczenia się przez całe życie”.

Wydanie: 2017, 50/2017

Kategorie: Parlament Europejski

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy