Klucz do nowoczesnej edukacji

Klucz do nowoczesnej edukacji

Raport Krystyny Łybackiej kluczem do modernizacji edukacji w Unii Europejskiej

Parlament Europejski przyjął podczas czerwcowej sesji plenarnej, zdecydowaną większością głosów, rezolucję dotyczącą modernizacji edukacji w Unii Europejskiej. Ten niezwykle ważny dokument został przygotowany przez posłankę do PE Krystynę Łybacką z grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Rezolucja zawiera wiele rekomendacji, wskazówek i zaleceń, którymi powinny się kierować państwa członkowskie Unii w celu modernizacji własnych, krajowych systemów edukacji. Przyjęta treść dokumentu jest wynikiem licznych uzgodnień, a o jego kompromisowym brzmieniu świadczą zarówno wypowiedzi podczas debaty parlamentarnej, jak i wynik głosowania plenarnego. Projekt rezolucji autorstwa europosłanki Krystyny Łybackiej cechuje kompleksowość podejścia do problematyki edukacji, obejmującej proces kształcenia od przedszkola aż po szkolnictwo wyższe, z uwzględnieniem mechanizmów kształcenia ustawicznego oraz stworzenia optymalnych warunków do indywidualnej pracy z uczniem.

Ważnym elementem rezolucji jest część poświęcona nauczycielom. Rezolucja kładzie nacisk na konieczność poprawy statusu nauczyciela, warunków jego pracy, perspektyw zawodowych oraz wynagrodzenia. Jak podkreśla autorka raportu, „kształt krajowych systemów edukacji nie jest objęty prawem wspólnotowym, jednakże rolą Unii Europejskiej jest wspieranie i zachęcanie krajów członkowskich do wprowadzania zmian, dzięki którym ich szkolnictwo będzie lepiej przygotowane na wyzwania przyszłości. Pracując nad raportem, przyjęłam trzy założenia: Po pierwsze, szkoła przestała być jedynym miejscem, w którym zdobywamy wiedzę i pozyskujemy informacje. Nowoczesne media uwolniły edukację. Dzisiaj bardziej niż o miejscu mówimy o przestrzeni edukacyjnej. Istotne pozostaje to, by w przestrzeni edukacyjnej właśnie szkoła była najbardziej atrakcyjnym miejscem zdobywania wiedzy. Po drugie, rolą systemu edukacji jest nie tylko przygotowanie pracownika do rynku pracy, ale też wykształcenie pełnowymiarowego człowieka, potrafiącego realizować się w aspekcie zawodowym, kulturowym, obywatelskim i społecznym. Trzecie założenie odnosi się do niezwykle ważnego problemu, jakim są pieniądze. Jesteśmy gotowi przeznaczać spore środki na pakty obronne, podczas gdy warunkiem koniecznym rozwoju ludzkości jest pakt cywilizacyjny. Stąd propozycja zwiększenia nakładów i większej synergii pomiędzy funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi a nakładami na edukację. Mam nadzieję, że kraje europejskie, w tym Polska, będą mogły odtąd znaleźć w tym raporcie klucz do nowoczesnych i dobrych rozwiązań dla edukacji”.

Pełna treść raportu jest dostępna na stronach internetowych Parlamentu Europejskiego.

Wydanie: 2018, 26/2018

Kategorie: Parlament Europejski

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy