Dobra historia

Po co pozytywna historia kredytowa?

Banki szczegółowo analizują wiarygodność przyszłych klientów

Decydując się na pożyczkę gotówkową czy też ubiegając się o kredyt hipoteczny, warto wiedzieć, że banki szczegółowo analizują wiarygodność przyszłych klientów. I nie wystarcza im tylko sprawdzenie wysokości stałych dochodów i obliczenie miesięcznych wydatków. Banki chcą poznać historię kredytową klientów.

Historia kredytowa to informacja odnosząca się do kredytów, pożyczek, limitu kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, kart kredytowych i innych produktów kredytowych. Zawiera ona dane na temat zobowiązań, które już zostały spłacone, jeśli pożyczkobiorca wyraził na to zgodę lub jeśli były problemy z terminową spłatą. Zawiera także dane na temat zobowiązań jeszcze spłacanych. Instytucją gromadzącą takie informacje jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK), które od 15 lat zbiera od banków i SKOK-ów informacje na temat udzielanych przez nie kredytów. Trafiają tam informacje o wszystkich zaciągniętych zobowiązaniach – ich wysokości i okresie, na jaki zostały udzielone, a przede wszystkim terminowości spłat. Informacje te są przynajmniej raz w miesiącu aktualizowane przez banki i SKOK-i. Instytucje te przekazują także informacje o złożonych wnioskach kredytowych. W ten sposób mogą też sprawdzić, czy ich potencjalny klient ubiega się o kredyt również gdzie indziej.

Informacje o opóźnieniach w spłacie wcześniejszych zobowiązań danej osoby są dla banku ostrzeżeniem, że klient może mieć problemy z terminowym regulowaniem należności. Z kolei pozytywna historia kredytowa w BIK nie tylko ułatwia bankowi przyznanie kredytu, ale często pozwala na przyznanie go na lepszych warunkach.

Osoby planujące zaciągnąć w przyszłości kredyt gotówkowy bądź ubiegać się o kredyt mieszkaniowy powinny zadbać o zbudowanie własnej pozytywnej historii kredytowej. Dzięki temu łatwiej i szybciej mogą uzyskać kredyt. Mogą też liczyć na lepsze warunki, gdyż banki powinny dodatkowo premiować tzw. zaufanych klientów.
W celu zbudowania pozytywnej historii kredytowej wystarczy terminowo i regularnie spłacać swoje zobowiązania oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych o wywiązywaniu się ze zobowiązań.


Jak Biuro Informacji Kredytowej współpracuje z bankami

1. Składam wniosek o przyznanie kredytu.

2. Bank, rozpatrując wniosek, wysyła zapytanie do BIK o moją historię kredytową.

3. BIK dostarcza bankowi raport kredytowy o mnie.

4. Bank, oceniając, że posiadam zdolność kredytową, w tym także uwzględniając moją pozytywną historię kredytową, udziela mi kredytu.

5. Spłacam raty swojego kredytu.

6. Bank odnotowuje wszystkie moje wpłaty (lub ich brak) i przesyła do BIK informacje o terminowości spłaty kredytu.

7. BIK (za moją zgodą) przechowuje informacje o mojej historii kredytowej. W przypadku nieterminowego spłacania BIK bez mojej zgody przechowuje informacje o mnie przez pięć lat od daty spłacenia zobowiązania.


Pozytywna historia kredytowa w BIK nie tylko ułatwia bankowi przyznanie kredytu, ale często pozwala na przyznanie go na lepszych warunkach.

Jeśli zaciągamy pożyczkę, róbmy to z rozwagą i tylko w sprawdzonych, wiarygodnych instytucjach.

Strony: 1 2 3

Wydanie: 1-2/2015

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część VI
Tagi: NBP

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy