część VI

Powrót na stronę główną
ABC BANKOWOŚCI część VI

Zarządzanie domowym budżetem

Od pierwszego do pierwszego z plusem Doczekać wypłaty z zerem na koncie lub malutkim plusem to za mało Bezpieczeństwo domowego bud­żetu to przede wszystkim zdolność zbilansowania wszystkich stałych wydatków, jak czynsz, opłaty za energię elektryczną, gaz, telefon, telewizję, raty kredytu czy pożyczki, bilety miesięczne, opłata za żłobek czy przedszkole itp., oraz rachunków za zakupy żywności, środków higienicznych, kosmetyków, odzieży, gazet i czasopism, biletów do kina i teatru, a także sporadycznych wydatków, jak ubezpieczenie mieszkania, samochodu, naprawa obuwia, pralnia.

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VI

Kwiz z nagrodami

Zapraszamy do wzięcia udziału w kwizie z nagrodami. Wiedza pomocna w udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarta została w dodatku ABC Bankowości w drukowanym wydaniu tygodnika „Przegląd” jak też na naszej stronie internetowej. Wśród osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi, rozlosujemy atrakcyjne nagrody książkowe. Zapraszamy! Aby rozpocząć kwiz kliknij TUTAJ Foto: FOTOLIA

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VI

Na wyższą emeryturę

Za mało oszczędzamy Mniej niż 10% pracujących Polaków dodatkowo odkłada na przyszłą emeryturę Indywidualne konta emerytalne (IKE), indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz pracownicze programy emerytalne (PPE) umożliwiają gromadzenie dodatkowych oszczędności dostępnych po przejściu na emeryturę (oprócz emerytury z ZUS i OFE). Zaletą tych form oszczędności są preferencje podatkowe. Wypłacając oszczędności z IKE po uzyskaniu uprawnień emerytalnych, jesteśmy zwolnieni z podatku dochodowego, w przypadku IKZE po zakończeniu okresu oszczędzania zapłacimy zryczałtowany podatek dochodowy

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VI

Kwiz z nagrodami

Zapraszamy do wzięcia udziału w kwizie z nagrodami. Wiedza pomocna w udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarta została w dodatku ABC Bankowości w drukowanym wydaniu tygodnika „Przegląd” jak też na naszej stronie internetowej. Wśród osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi, rozlosujemy atrakcyjne nagrody książkowe. Zapraszamy! Aby rozpocząć kwiz kliknij TUTAJ Foto: FOTOLIA

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VI

Kwiz z nagrodami

Zapraszamy do wzięcia udziału w kwizie z nagrodami. Wiedza pomocna w udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarta została w dodatku ABC Bankowości w drukowanym wydaniu tygodnika „Przegląd” jak też na naszej stronie internetowej. Wśród osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi, rozlosujemy atrakcyjne nagrody książkowe. Zapraszamy! Aby rozpocząć kwiz kliknij TUTAJ Foto: FOTOLIA

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VI

W interesie klientów

Paweł Ratyński – Biuro Prasowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jak często klienci skarżą się na banki i czego dotyczą ich skargi? – Interwencje w sprawach konsumentów indywidualnych podejmują powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów, którzy udzielają porad prawnych, a także reprezentują konsumentów przed przedsiębiorcami w przypadku wystąpienia sporów. UOKiK gromadzi dane od rzeczników w formie dorocznych sprawozdań z działalności udostępnionych na stronie www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php. Czytamy tam, że w roku 2013 w sprawach dotyczących usług finansowych rzecznicy konsumentów

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VI

Klient ma prawo

Od informacji do reklamacji Dobrze funkcjonujący rynek finansowy powinien być przejrzysty, zapewniać bezpieczeństwo i ochronę interesów jego uczestników Tylko klient mający odpowiednią wiedzę o nabywanych usługach finansowych może podejmować racjonalne decyzje dotyczące swoich pieniędzy. W Polsce wymogi informacyjne banków wobec klientów określają: Prawo bankowe, Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, Ustawa o kredycie konsumenckim, Ustawa o prawach konsumenta i Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Stosowne wytyczne zawarte

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VI

Kwiz z nagrodami

Zapraszamy do wzięcia udziału w kwizie z nagrodami. Wiedza pomocna w udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarta została w dodatku ABC Bankowości w drukowanym wydaniu tygodnika „Przegląd” jak też na naszej stronie internetowej. Wśród osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi, rozlosujemy atrakcyjne nagrody książkowe. Zapraszamy! Aby rozpocząć kwiz kliknij TUTAJ

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VI

Kartą czy gotówką?

Tomasz Koźliński – ekspert w Departamencie Systemu Płatniczego NBP W jaki sposób Polacy płacą za zakupy i usługi? – 82% płatności stanowi gotówka, 16,5% transakcje z użyciem kart, a 1,6% polecenia przelewu. Ten ostatni sposób jest wykorzystywany do płatności w sklepach internetowych. Charakterystyczne, że w małych sklepach spożywczych, sklepach osiedlowych i na bazarach płatności kartowe stanowią zaledwie 5% transakcji, a w super- i hipermarketach – 34%. Czy widać zmiany w zwyczajach płatniczych Polaków? – Z każdym rokiem Polacy

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

ABC BANKOWOŚCI część VI

Gotówką czy bez?

Gotówka i niegotówka Rozliczenia bezgotówkowe to szybsze i wygodniejsze dokonywanie płatności Pieniądz gotówkowy to obowiązujące znaki pieniężne, w Polsce – banknoty i monety emitowane przez Narodowy Bank Polski. Natomiast pieniądz bezgotówkowy przyjmuje formę zapisów księgowych na rachunkach bankowych. Najczęściej stosowane na co dzień formy rozliczeń bezgotówkowych to: polecenie przelewu, w tym zlecenie stałe, polecenie zapłaty i płatności kartami. Polecenie przelewu Polecenie przelewu polega na zleceniu bankowi dyspozycji przelania kwoty z rachunku bankowego osoby płacącej

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.