Druga emerytura za mieszkanie – rozmowa z Katarzyną Brzeską-Miksą

Druga emerytura za mieszkanie – rozmowa z Katarzyną Brzeską-Miksą

Przekazując funduszowi hipotecznemu nieruchomość, można dostać comiesięczne wypłaty i większą gotówkę

Katarzyna Brzeska-Miksa, prezes Funduszu Hipotecznego Familia

Rozmawia Bronisław Tumiłowicz

Uczestniczyła pani w konferencji „Przyszłość odwróconej hipoteki w Polsce”, jednak nie jako organizator spotkania, ale jeden z uczestników rynku oferującego instrumenty finansowego wsparcia osób w podeszłym wieku.
– Tak. Spotkanie przygotowała Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, która jest także aktywnym uczestnikiem procesu legislacyjnego, a projektowane założenia do ustawy o odwróconej hipotece są przez nas oczekiwane już od dłuższego czasu.

Podczas tego spotkania wiele mówiono o standardach bezpieczeństwa w sektorze, w którym działają takie fundusze jak FH Familia. O jakie bezpieczeństwo tutaj chodzi?
– O bezpieczeństwo naszych klientów. Już teraz zapewniamy im pełne zabezpieczenia, choć jeszcze nie ma wspomnianej ustawy o odwróconej hipotece. Oferujemy produkt jak najbezpieczniejszy, a więc zawierający m.in. zapis o dożywotnim użytkowaniu lokalu czy też hipotece umownej na nieruchomości, którą nasz klient przekazuje funduszowi w zamian za świadczenia pieniężne, za comiesięczną rentę.

Sądzi pani, że jest to rozwiązanie korzystne i dobre dla klientów?
– Jest to jedno z dobrych, bezpiecznych rozwiązań, aby dodatkowo podwyższyć standardowe świadczenia emerytalne wypłacane przez ZUS, tym bardziej że wysokość przyszłych emerytur nie przedstawia się zbyt korzystnie. Szansą dla wielu osób w podeszłym wieku jest jednak to, że są one osobiście właścicielami nieruchomości i mogą z tego skorzystać.

Czy wiadomo, w jakim stopniu emeryt przepisujący notarialnie mieszkanie funduszowi, ale dożywotnio je użytkujący, może podreperować swoją emeryturę? O ile wyższe będą jego miesięczne dochody?
– Oczywiście wiele zależy od wyceny tego lokalu, ale średnio jest to świadczenie miesięczne w wysokości 70-100% dotychczas pobieranej emerytury.

Czy spodziewają się państwo fali procesów z rodzinami emerytów, które, choć czasem zupełnie nie interesują się losem seniora, po jego śmierci zgłaszają się po spadek?
– Jest to możliwe, jak na każdym rynku. Jakieś procesy zapewne się zdarzą, jednak nie będą one dotyczyły klientów, ale ewentualnie ich rodzin. Samo istnienie renty w zamian za nieruchomość trudno podważyć od strony prawnej. Umowę z funduszem podpisuje świadomie właściciel nieruchomości w celu poprawienia sobie warunków bytowych. Rzadko robi to wbrew interesom rodziny, jeśli taką ma. Zdarzają się natomiast precedensowe przypadki, że umowę zapewniającą dożywotnie świadczenia i dodatkową pomoc assistance podpisuje ktoś z rodziny, np. syn albo córka, przeznaczając na ten cel posiadaną nieruchomość, w której mieszka senior. To dowodzi, że nasza oferta może być interesująca zarówno dla samych emerytów, jak i dla członków rodzin, którym leżą na sercu warunki życia starszej osoby.

Umowa z funduszem obejmuje więc nie tylko miesięczne świadczenia wyliczone na podstawie wyceny nieruchomości, ale również inne usługi?
– Każda umowa jest dostosowana do możliwości i potrzeb klienta. Można w umowie zastrzec, że oprócz świadczeń miesięcznych pewna kwota zostanie wypłacona jednorazowo – czy to na początku obowiązywania umowy, czy nawet po śmierci klienta z przeznaczeniem dla konkretnej osoby. Najczęściej taka jednorazowa wypłata przeznaczona jest na spłatę długów albo np. na atrakcyjną podróż, o jakiej emeryt zawsze marzył. Oczywiście rozmiary i wysokość tych wszystkich świadczeń wynikają z kalkulacji i wyceny nieruchomości.

Jaka jest gwarancja, że wszystkie warunki umowy z klientem zostaną dotrzymane?
– Podstawowym zabezpieczeniem jest sama nieruchomość, dobrze opisana w umowie. Dodatkowo zabezpieczeniem jest kapitał akcyjny Funduszu Hipotecznego Familia SA, który wynosi 10 mln zł, a zapewne zostanie jeszcze podwyższony. Jest to o wiele więcej niż wymagana gwarancja zawarta w projekcie ustawy o odwróconej hipotece.

Wydanie: 44/2012

Kategorie: Wywiady

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy