Dywidenda – czym jest i kiedy spółka powinna ją wypłacić?

Dywidenda – czym jest i kiedy spółka powinna ją wypłacić?

Dywidenda to część zysku, jaką otrzymują akcjonariusze lub wspólnicy spółki. Jest wypłacana w spółkach kapitałowych oraz akcyjnych. Może mieć różne formy – pieniężną lub rzeczową. Wypłata dywidendy zależy od zarządu spółki i jest wtedy brany pod uwagę horyzont inwestycyjny firmy.

Dywidenda podlega opodatkowaniu. Jest objęta 19% podatkiem dochodowym. Nie obejmuje jej jednak pomniejszenie o koszty uzyskania.

Dywidenda w spółkach – co to takiego?

Dywidenda to dochód z kapitału – prawo do zysku z działalności spółki. Obowiązuje w spółkach kapitałowych oraz w spółce akcyjnej. Wypłata dywidendy jest zwykle jedną z najważniejszych kwestii, które decydują o tym, czy warto inwestować środki w daną spółkę. Dywidenda może mieć formę pieniężną lub występować w postaci rzeczowej (aktywa, nieruchomości, surowce i inne). Wypłacana jest z zysku netto, jaki spółka osiągnęła w bieżącym roku obrotowym lub np. z zysków z lat ubiegłych. Oznacza to, że może być wypłacona także w sytuacji, gdy w aktualnym roku obrotowym spółka poniosła stratę. Dywidendy najczęściej wypłacane są w połowie roku. To bowiem okres następujący po zamknięciu wyników finansowych roku minionego. Jeżeli wypłata dywidendy się przedłuża, a my nagle potrzebujemy dodatkowych środków na dowolny cel, możemy skorzystać z opcji szybkiej gotówki udzielanej np. przez NetCredit. To firma pożyczkowa, która działa na polskim rynku od wielu lat i pozwala na załatwienie formalności związanych z chwilówką przez Internet.

Co wpływa na wysokość dywidendy?

Czynniki warunkujące wysokość dywidendy to wynik finansowy, jaki spółka uzyskała w danym roku obrotowym, oraz to, ile procent akcji posiadamy. Wypłata określana jest przez zgromadzenie wspólników (w przypadku spółek z o.o.) lub w trakcie walnego zgromadzenia akcjonariuszy (spółki akcyjne). W trakcie ustaleń zarząd bierze pod uwagę dalekobieżne plany inwestycyjne oraz działania spółki w najbliższych miesiącach. Jeżeli zgromadzenie zadecyduje, że w danym roku kładzie nacisk na doinwestowanie firmy i umocnienie jej wyników, część zysków może zostać w budżecie spółki. W takim przypadku wysokość dywidendy będzie niższa.

Dzień dywidendy a dzień wypłaty dywidendy

Mimo podobnego brzmienia dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy to dwa różne terminy, których nie powinno się mylić. Pierwsze określenie dotyczy czasu, w jakim otrzymaliśmy prawo do otrzymania dywidendy. Drugie to termin wypłaty świadczeń wspólnikom lub akcjonariuszom.

(materiał partnera)

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy