Europejski Dzień Praw Pacjenta. Jakie masz prawa jako pacjent w Unii Europejskiej?

Europejski Dzień Praw Pacjenta. Jakie masz prawa jako pacjent w Unii Europejskiej?

medicine, healthcare and people concept - female doctor with clipboard talking to smiling woman patient at hospital

Od 2002 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej 18 kwietnia obchodzony jest Europejski Dzień Praw Pacjenta. Korzystając z tej okazji warto przypomnieć sobie, do czego mamy prawo jako pacjenci mieszkający na terenie UE. Europejski Dzień Praw Pacjenta jest bowiem za nami, ale o naszych prawach warto pamiętać na co dzień, by w razie czego móc efektywnie zadziałać.

W 2002 r. organizacja Active Citizenship Network zaproponowała nieformalny dokument zwany Europejską Kartą Praw Pacjentów. Znajduje się na niej 14 praw przysługujących pacjentom na terenie UE, sporządzone na podstawie artykułu 35 Karty praw człowieka. Są to fundamentalne prawa zmierzające do tego, by podnieść standardy opieki zdrowotnej. Należą do nich poniższe prawa:

  1. Prawo do profilaktyki – każdy ma prawo do odpowiedniej opieki, aby zapobiec chorobom.
  2. Prawo do dostępu do leczenia – każdemu, niezależnie od zasobów finansowych, miejsca pochodzenia, rodzaju choroby, świadczeniodawca ma obowiązek zapewnić dostęp do leczenia.
  3. Prawo do informacji – każdy pacjent ma prawo do informacji o stanie swojego zdrowia, przebiegu leczenia i świadczeniach medycznych, które mu przysługują.
  4. Prawo do wyrażania zgody – każdy pacjent ma prawo podejmować decyzje dotyczące swojego leczenia.
  5. Prawo do wolnego wyboru – każdy pacjent ma prawo do wyboru metody leczenia.
  6. Prawo do prywatności i poufności – każdy pacjent ma prawo do tego, by informacje dotyczące jego leczenia były poufne.
  7. Prawo do poszanowania czasu – każdy pacjent ma prawo do otrzymania opieki medycznej bez zbędnej zwłoki.
  8. Prawo do przestrzegania norm jakościowych – każda osoba ma prawo do korzystania z leczenia wysokiej jakości.
  9. Prawo do bezpieczeństwa – każda osoba ma prawo do leczenia zgodnego z normami bezpieczeństwa, wolnego od błędu, zgodnego ze sztuką lekarską.
  10. Prawo do innowacji – każdy pacjent ma prawo do dostępu do innowacyjnych metod leczenia, bez względu na swoje zasoby finansowe.
  11. Prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu – każda osoba ma prawo do leczenia wolnego od bólu, o ile to możliwe.
  12. Prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb – każda osoba ma prawo do leczenia zgodnego z jej indywidualnymi potrzebami.
  13. Prawo do składania skarg – każda osoba, która doznała uszczerbku albo nie uzyskała informacji na temat swojego stanu zdrowia, ma prawo do złożenia zażalenia.
  14. Prawo do rekompensaty – każda osoba, która doznała krzywdy spowodowanej nieprawidłowo prowadzonym leczeniem, ma prawo do otrzymania rekompensaty w możliwie krótkim czasie.

Europejska Karta Praw Pacjentów ma zapewnić osobom potrzebującym opieki medycznej jej wysoki standard i przyczynić się do tego, że będą one traktowane z szacunkiem.

Prawa pacjenta w Polsce

Europejska Karta Praw Pacjentów jest jednym z kilku dokumentów, które regulują prawa pacjenta w Polsce. Obok niej istnieją również zapisy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawie o prawach pacjenta. O prawa pacjentów w Polsce dba także Rzecznik Praw Pacjenta. Do przestrzegania praw pacjenta są zobligowane także firmy zapewniające usługi medyczne oraz sprzęt do wykonywania badań oraz zabiegów.

STERIM – firma, która dba o bezpieczeństwo pacjentów

Jedną z takich firm jest Sterim – sklep internetowy, w którym placówki medyczne mogą zaopatrzyć się w najwyższej jakości sprzęt dezynfekujący. Oferta sklepu jest bardzo bogata. Narzędzia i środki do dezynfekcji to obowiązkowe wyposażenie każdego gabinetu lekarskiego. Te oferowane w sklepie Sterim są opracowane z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo pacjentów.

Firma oferuje szeroką gamę produktów. Można w niej zakupić sprzęty podstawowe, konieczne w każdym gabinecie czy na korytarzach w placówkach medycznych, takie jak dezynfektor do rąk, oraz preparaty bardziej specjalistyczne – do dezynfekcji sprzętów medycznych. Wybierając produkty tej marki możesz mieć pewność, że zapewniasz swoim pacjentom bezpieczeństwo na najwyższym poziomie i tym samym respektujesz ich prawa.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy