Konferencja „Wybrane aspekty realizacyjne Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku”

Konferencja „Wybrane aspekty realizacyjne Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku”

27 września 2023 r. w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach (ul. Uniwersytecka 13) oraz online odbędzie się konferencja poświęcona Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040). To 1 z 9 strategii zintegrowanych wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PEP2040 jest kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. Ma ona na celu wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energii dźwigni rozwoju gospodarki, sprzyjającej sprawiedliwej transformacji.

Podjęcie przez Polską Izbę Ekologii tej problematyki jest kontynuacją jej zainteresowań realizowanych w tym obszarze na dwóch konferencjach w 2021 r. i jednej w 2022 r. W związku z wydarzeniami epidemicznymi i militarnymi trwają obecnie prace konsultacyjne nad aktualizacją PEP 2040, co również zostanie na konferencji odnotowane.

W szczegółowym programie konferencji zaakcentowano trzeci (ekologiczny) filar – dobrą jakość powietrza i realizację projektu Czyste Powietrze, a także zagadnienia praktyczne z ukierunkowaniem na mieszkalnictwo i gospodarkę komunalną.

Konferencja skierowana jest do samorządów, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli administracji górniczej, wytwórców oraz konsumentów energii, przedsiębiorców, w tym członków Izby, organizacji pozarządowych, biznesu, świata nauki oraz mediów.

Więcej informacji, w tym program wydarzenia i formularze zgłoszeniowe, można znaleźć tutaj.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy