Mężczyźni poszukiwani!

Mężczyźni poszukiwani!

Przemoc zawsze jest czymś złym i nigdy nie uzyska społecznej aprobaty. Szczególną formą przemocy jest ta stosowana wobec bliskich. Ze statystyk wynika, że zdecydowana większość sprawców to mężczyźni, a wśród ofiar przeważają kobiety i dzieci. Ale to nie płeć decyduje o przemocy! Każdy z nas zna mężczyzn, którzy potępiają przemoc i stoją murem za krzywdzonymi, starając się zapewnić im lepsze życie oraz bezpieczeństwo. Są m.in. policjantami, pracownikami socjalnymi, kuratorami, prokuratorami, sędziami, terapeutami, psychologami, członkami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz mężami, partnerami, kolegami i sąsiadami. Kiedy komuś dzieje się krzywda, oni przybywają z odsieczą, gotowi do niesienia pomocy.

Laureat Wyróżnienia Białej Wstążki to mężczyzna, który słyszy-rozumie-pomaga. Takich obrońców i przyjaciół szukamy. Chcemy im podziękować za to, co zrobili dla słabych i opuszczonych.

Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” organizują VIII edycję konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2017.

Konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2017.

Pragniemy, aby konkurs dotarł do wszystkich środowisk, a wybór kandydatów godnych „Wyróżnienia Białej Wstążki” 2017 był jak najtrafniejszy. Wierzymy, że w każdym środowisku jest wielu mężczyzn, którzy zasługują na wyróżnienie w tym konkursie. Dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do rozpropagowania akcji i zgłaszania mężczyzn zasługujących na „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2017!

Konkurs trwa do 24 listopada 2017 r.!

W konkursie „Wyróżnienia Białej Wstążki” 2017 nagradzani będą mężczyźni w poszczególnych kategoriach:
1. Wymiar sprawiedliwości
2. Organy ścigania
3. Instytucje i organizacje pomocowe
4. Osoby publiczne
5. Instytucja publiczna
6. Pracodawca-sponsor
7. Osoba prywatna
8. Media

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać na jeden z następujących sposobów:
1. e-mailem – wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w formularzu zgłoszeniowym nr 1/CPK/2017 na adres: biala.wstazka@cpk.org.pl z dopiskiem – „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2017 r.
2. Poprzez stronę internetową – wypełniając zamieszczony na stronie internetowej www.bialawstazka.org oraz stronach organizatorów formularz zgłoszeniowy.
3. Pocztą tradycyjną w formie pisemnej, zawierającej dane określone w formularzu zgłoszeniowym nr 1/CPK/2017 na adres: Fundacja Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 60 lok. 19, kod pocztowy 00-679

Więcej szczegółów na www.bialawstazka.org. Tam też znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy