Mistrz w biznesie

Mistrz w biznesie

Nie każde studia MBA gwarantują awans

Na rynku edukacyjnym jest ponad 30 programów MBA (Master of Business Administration), czyli studiów przygotowujących menedżerów. Wybierając je, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, z jakim partnerem zagranicznym związana jest dana uczelnia. Ta umowa decyduje bowiem o klasie studiów.
Executive MBA to studia dla biznesowej kadry kierowniczej realizowane najczęściej w trybie weekendowym. O przyjęcie mogą ubiegać się tylko osoby z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Niektóre szkoły prowadzą jednak studia MBA (bez Executive w nazwie) z pominięciem wymogu doświadczenia zawodowego. Wtedy program często realizowany jest w systemie dziennym. Pojawiają się też specjalistyczne studia MBA, m.in. dla kadry medycznej i inżynierów.
Część szkół oferuje naukę tylko w języku angielskim, inne w języku angielskim i polskim, nieliczne tylko polskim. Pojawiły się też studia MBA realizowane w całości w innych językach, na przykład niemieckim czy rosyjskim.
Odpłatność za trwające średnio od dwóch do czterech semestrów zajęcia wynosi od kilku tysięcy złotych (mało popularne programy poza Warszawą) do kilkunastu tysięcy dolarów (głównie w stolicy).
Ofert jest wiele, zwracamy uwagę na najsolidniejsze, czyli te, które działają najdłużej i wykształciły najwięcej absolwentów.
* International MBA przy Politechnice Warszawskiej oferuje roczne podyplomowe studia dzienne. Rozpoczynają się we wrześniu, przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich, pragnących zostać menedżerami wysokiego szczebla w dużych międzynarodowych przedsiębiorstwach. Absolwenci otrzymują dyplom International Master of Business Administration. Nadawany jest przez Politechnikę Warszawską i potwierdzany przez trzy europejskie szkoły zarządzania: London Business School, HEC Paris Graduate Business School i Norwegian School of Economics and Business Administration. Opłata za edycję 2003/2004 wynosi 5,8 tys. euro.
Szkoła oferuje też Executive MBA – dwuletnie podyplomowe studia realizowane w trybie weekendowym. Warunkiem uczestnictwa w programie EMBA jest tytuł magistra oraz co najmniej trzyletni udokumentowany staż zawodowy. Te studia są znacznie droższe – kosztują 11 tys. euro.
* Zachodniopomorska Szkoła Biznesu organizuje już siódmą edycję Podyplomowych Studiów Menedżerskich Executive MBA. Współpracuje z Leeds University Business School, która ma akredytację AMBA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Programów MBA. Zajęcia rozpoczną się w październiku. Studia zaoczne prowadzone są w systemie pięciodniowych sesji. Opłatę za studia można wnosić na dwa sposoby. Jednorazowo, do 30 września, z pięcioprocentową zniżką – wtedy całość kosztuje 19.950 zł. Albo w czterech ratach – dwa razy po 6 tys. i dwa razy po 4,5 tys. zł.
* Studium MBA przy Uniwersytecie Szczecińskim trwa dwa lata. Zajęcia odbywają się w formie zjazdów weekendowych. W ciągu semestru planowanych jest przeważnie dziewięć 13-godzinnych zjazdów weekendowych. Student musi zdać 11 egzaminów zaliczających poszczególne moduły MBA i obronić pracę dyplomową, recenzowaną przez zewnętrznego wykładowcę. Losowo wybrane prace są oceniane przez wykładowcę z Manchester Metropolitan University. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne to 150 zł. Informacji o kosztach studiowania udziela uczelnia.
* Dwuletni program Master of Business Administration (MBA) w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie jest realizowany we współpracy ze szwedzką szkołą biznesu SIBI, School of Business, wchodzącą w skład Stockholm University. Program studiów obejmuje 495 godzin zajęć, z czego 30% prowadzone jest w języku angielskim przez wykładowców ze Stockholm University. Cena – 7 tys. dol.
* Propozycja Wydziału Zarządzania i Informatyki AE we Wrocławiu to intensywne zaoczne studia podyplomowe MBA w zakresie zarządzania. Warunkiem rozpoczęcia studiów jest tytuł magistra, choć słuchacze mogą być absolwentami dowolnych kierunków studiów uniwersyteckich czy politechnicznych. Rekrutacja na rok 2003/2004 trwa do 18 czerwca. Opłata semestralna to tysiąc dolarów, a za wpisowe trzeba zapłacić równowartość 100 dol.
* W warszawskiej Szkole Głównej Handlowej polsko-amerykański program MBA wystartował w 1993 r. Jest przeznaczony dla osób, które ukończyły studia magisterskie, biegle władają językiem polskim i angielskim i mają przynajmniej trzyletnią praktykę zawodową (w tym pół roku na stanowisku samodzielnym). Studia kosztują 17 tys. dol. Istnieje możliwość wpłat w ratach, ale wtedy koszt wzrasta do 17, 5 tys. dol.


Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
Biuro Obsługi Programów MBA
tel.: (0-22) 660-70-89, (0-22) 660-70-85
faks: (0-22) 660-70-16

Biuro Programu WEMBA
Szkoła Główna Handlowa
ul. Rakowiecka 24, pok. 104
02-521 Warszawa
tel.: (0-22) 849-97-33, (0-22) 849-53-74

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Sekretariat MBA
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel.: (0-91) 444-21-25, 444-19-53
e-mail: mba@univ.szczecin.pl

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Sekretariat programu EMBA
ul. Kopcińskiego 16/18
90-232 Łódź
tel.: (0-42) 635-49-62
e-mail: lemba@krysia.uni.lodz.pl

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
Wydział Zarządzania i Informatyki
Biuro Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA
tel.: (0-71) 368-06-36

Wydanie: 2003, 24/2003

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy