Młodzieńczy euroentuzjazm

Młodzieńczy euroentuzjazm

Stowarzyszenie Pro Europa przekonuje, że na integracji możemy tylko skorzystać

Euroentuzjasta jest przekonany, że po wstąpieniu do Unii Europejskiej sytuacja materialna Polaków poprawi się, nie wierzy natomiast – w przeciwieństwie do eurosceptyków – że przystępując do Unii, utracimy suwerenność. Zwolennik integracji dobrze zna problematykę unijną i interesuje się tym, co dzieje się w krajach Piętnastki, wciąż jednak czuje niedosyt informacji. Euroentuzjastów jest 79%, a eurosceptyków – 21%. Tak przynajmniej wynika z pierwszego ogólnopolskiego prareferendum akcesyjnego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pro Europa w ramach Programu na rzecz Przystąpienia Polski do Unii. Wzięło w nim udział 20 tys. osób, głównie uczniów szkół średnich i studentów.
Stowarzyszenie Pro Europa powstało w 1999 r., aby popularyzować wśród młodzieży wiedzę o Unii i przekonywać, że Polska skorzysta na wejściu do niej. Stowarzyszenie Pro Europa organizuje seminaria, szkolenia, programy radiowe, kursy językowe, nawiązuje też współpracę z organizacjami unijnymi. W lutym stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu o nazwie “Program na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej “Unia Europejska? Powitajcie swoją szansę”. Program skierowany jest do młodzieży szkół średnich. Obecni uczniowie szkół średnich będą bowiem rozpoczynać życie zawodowe w odmiennych warunkach i z innymi perspektywami niż ich rodzice. Wolontariusze opowiadają o szansach i zagrożeniach, jakie integracja niesie dla młodych ludzi, przeprowadzają konkursy europejskie oraz badania na temat stosunku młodzieży do integracji europejskiej. Zachęcają też do wzięcia udziału w prawdziwym referendum na temat integracji Polski z UE. W ramach programu zorganizowano prareferendum, którego wyniki przedstawiono w maju.
W Stowarzyszeniu Pro Europa działają ludzie młodzi, studenci, absolwenci uczelni, uczniowie szkół średnich. Łączy ich chęć wejścia do Unii. Stowarzyszenie ma już ponad 50 oddziałów w całym kraju. Współpracuje m.in. z pełnomocnikiem rządu ds. informacji europejskiej, Fundacją Naukową Instytutem Bezpieczeństwa Publicznego, Krajowym Centrum Edukacji Europejskiej, Zrzeszeniem Studentów Polskich oraz “Domami Europejskimi”.
JT

Wydanie: 20/2002

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy