Modzelewski obnażył AWS

Karol Modzelewski nie będzie prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Jego kandydaturę, jeszcze na etapie przedwstępnym obaliła AWS. Takie weto kom­promituje Akcję.

AWS najpierw chciała, by prezesem IPN był prof. Kulesza. Na to nie zgodziło się PSL, argumentując, że szefem takiej instytucji nie może być osoba tak sil­nie ideologicznie motywowana. Innymi słowy – nie może to być osoba “niezieńskopodobna”. Potem AWS zgłaszała kandydaturę prof. Chwalby. Ale szyb­ko okazało się, że cała operacja była zwykłym podstę­pem – bo zastępcą Chwalby miał być Kulesza. Przy okazji media ujawniły, że z kolei Akcja padła ofiarą “podstępu” prof. Chwalby, który z kolei zataił w swym życiorysie banalny fakt – że w latach 1977-1981 był członkiem PZPR. Chwalba odpadł bez chwały.

Widząc krzyczącą nieudolność A WS-u (Nie wie ko­go proponuje!) sprawę wzięli, w swoje ręce posłowie z innych klubów – UW, PSL i SLD. I nieformalnie za­proponowali kandydaturę Karola Modzelewskiego. Taka kandydatura to strzał w dziesiątkę. Mało jest w Polsce ludzi tak zasłużonych w walce z komuni­zmem – w PRL-owskich więzieniach spędził 8,5 roku. W1980 r. był wśród założycieli “Solidarności” – zapro­ponował tę nazwę, był rzecznikiem prasowym związ­ku. Po odzyskaniu pełnej niepodległości zachował po­stawę umiaru, będąc przy tym twardym, ale uczciwym krytykiem minionego ustroju. W kraju cierpiącym na brak autorytetów postać Modzelewskiego wyróżniała się szczególnie.

Cóż z tego! AWS odrzuciła jego kandydaturę. Polity­cy Akcji wyraźnie dali do zrozumienia, że nie chcą, by na czele Instytutu stał człowiek z osobowością i autory­tetem. Że chcą, by IPN-em kierował ktoś Nikt, Mr No- body, ale ich. Ktoś „niezieńskopodobny”. Decyzja AWS w tej sprawie negliżuje to ugrupowanie. Czarno na bia­łym pokazuje, do czego Instytut potrzebny jest Akcji.

IPN, wolą AWS-u, został skonstruowany tak, że z jednej strony będzie miejscem, z którego będzie można kontrolować lustrację. Z drugiej – będzie kon­trolował akta PRL-owskich służb specjalnych. Teczki PRL-u – to będzie jego domena. Pomysł, by preze­sem takiej instytucji został Karol Modzelewski był po­mysłem na to, by władzę nad teczkami objęła osoba prawa, z autorytetem, odporna na wszelkie naciski. To przestraszyło AWS.

MAREK ZALEWSKI

Wydanie: 5/2000

Kategorie: Wydarzenia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy